Jaar 2014

Inhoud

29 december 2014

100 jaar Korps Nationale Reserve

Tekst: René Ros.

Tijdschrift '100 jaar Korps Nationale Reserve'

Tijdschrift '100 jaar Korps Nationale Reserve'

Voortgekomen uit de 100 jaar geleden opgerichte Vrijwillige Landstorm vierde het Korps Nationale Reserve dit jaar haar eeuwfeest. Een extra dik exemplaar van het tijdschrift November Romeo sluit het jubileumjaar af met een breed historisch overzicht.
Het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam is vereerd dat zij informatie en beeldmateriaal heeft mogen bijdragen. Ons teamlid en historicus Wim de Natris schreef bovendien het hoofdstuk 'Vrijwillige luchtafweer 1938-1940' over zijn specialisatie.

Binnen de Stelling van Amsterdam werd in 1914 een eigen vrijwillig landstormkorps met dezelfde naam opgericht, het Landstormkorps Stelling van Amsterdam. Velen die als militieplichtige hadden gediend zijn daarna vrijwillig toegetreden tot de landstorm en in die hoedanigheid tijdens de Eerste Wereldoorlog gemobiliseerd in de Stelling. Dit blijkt onder andere uit de diverse biografieën op de website over de Stelling.
Tijdens de Koude Oorlog heeft de opvolger, de Nationale Reserve, vaak getraind op de diverse forten van de Stelling.

Meer willen weten over het Korps Nationale Reserve en haar 100-jarige geschiedenis? Download dan de PDF-versie van het tijdschrift.

Download '100 jaar Korps Nationale Reserve'
Bureau Landstormkorps in Amsterdam

15 december 2014

Prettige feestdagen

Tekst: René Ros.

Prettige Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Prettige Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Graag wensen wij u prettige Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

19 november 2014

De hele Stelling van Amsterdam van boven gefotografeerd

Tekst: René Ros.

Piloot in cockpit boven Uithoorn

Piloot in cockpit boven Uithoorn (René Ros)

Er waren vijf vluchten in drie jaar voor nodig maar we kunnen nu met veel plezier en trots laten weten dat de gehele Stelling van Amsterdam vanuit de lucht is vastgelegd. De enige complete verzameling luchtfoto's van al haar forten!
En die delen we met u, waarbij de donateurs nog een streepje voor hebben.

Een selectie van 275 foto's is in de fotowinkel te bekijken. Door aankoop van luchtfoto's, digitaal maar ook op canvas, muismat e.d., kunt u de forten van boven bekijken hoe en wanneer u dat wilt én draagt u bij in de vliegkosten.
We hebben de foto's met veel plezier gemaakt en we hopen dat u de foto's met plezier bekijkt.

Meer informatie
Online fotowinkel

9 november 2014

Vacatures voor vrijwilligers website Forten Info

Tekst: René Ros.

Voor het aanpassen van de website Forten Info hebben wij twee vacatures voor vrijwilligers: PHP/HTML-programmeur en GIS adviseur. Zij kunnen helpen met de uitdagende plannen voor de herbouw van die website.

De website Forten Info is een nevenactiviteit van het Documentatiecentrum als een landelijk overzicht van militair erfgoed t.b.v. o.a. waardestelling.

Meer informatie
website Forten Info

15 oktober 2014

Post van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Tekst: René Ros.

Gebouw Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort.

Gebouw Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort. (René Ros)

Naar aanleiding van de Historische Kaart Stelling van Amsterdam werd een klacht ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed waarop we onlangs hun reactie ontvingen.

Na publicatie van de Historische Kaart Stelling van Amsterdam door de de provincie Noord-Holland (oktober 2013) waren er sterke aanwijzingen dat een aanzienlijke hoeveelheid informatie zonder voorafgaande toestemming van onze website was gebruikt. Hierover vond in februari 2014 een gesprek met de provincie plaats waarbij meer duidelijk werd over de teksten en de kaartcoördinaten.
Naar aanleiding van dat gesprek moest helaas een formele klacht ingediend worden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Na twee vergaderingen met hen ontvingen we een brief met de conclusie waarvan u een samenvatting kunt lezen.

Samenvatting brief

24 september 2014

Tussen Vecht en Eem blikt terug op de Eerste Wereldoorlog

Tekst: René Ros.

Werk IV in Bussum

Werk IV in Bussum (René Ros)

Op 4 oktober organiseert de Stichting Tussen Vecht en Eem een Open Dag met als thema De Eerste Wereldoorlog. Op deze dag zijn lezingen en activiteiten georganiseerd. Het programma zal van start gaan in De Vernissage op Werk IV aan de Dr. Abraham Kuyperlaan 1a te Bussum, waarna verschillende activiteiten in en rondom het Gooi zullen plaatsvinden.

De dag is georganiseerd in samenwerking met de Historische Kring Bussum en het Nederlands Vestingmuseum. De Open Dag is een jaarlijks terugkerend evenement. Iedereen is welkom!
René Ros (projectmedewerker Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam) zal spreken over de Stelling van Amsterdam en de Eerste Wereldoorlog.

Programma en aanmelden Open Dag

18 september 2014

Oude Houthaven Lezing over de Stelling van Amsterdam

Tekst: René Ros.

Graansilo Korthals Altes

Graansilo Korthals Altes (René Ros)

Tijdens de veertiende Oude Houthaven Lezing in Café Westerdok vertelt René Ros over de Stelling van Amsterdam.

Toen de stadsmuur rond Amsterdam overbodig werd, kwam de Stelling van Amsterdam: een muur van water. De Graansilo Korthals Altes (naast de Houthaven) maakte deel uit van deze stelling. Het was de graanschuur van de stad. Tegenwoordig is de silo een woonblok en een echte blikvanger van de buurt.
René Ros doet al ruim vijftien jaar onderzoek naar de Stelling van Amsterdam en komt op 14 oktober over de Stelling en zijn werk vertellen.

Café Westerdok ligt op de hoek van de Westerdoksdijk en het Barentszplein met uitzicht op het IJ.
Dinsdagavond 14 oktober om 20.00 uur.

Café Westerdok
Westerdoksdijk 715/A
1013 BX Amsterdam
(aanmelden niet nodig, vol is vol, gratis entree, consumptie verplicht)

Oude Houthaven

17 september 2014

Uniek Duits fotoalbum behouden voor Nederland

Tekst: René Ros.

Dhr. Vroom en René Ros bladeren door het Duitse fotoalbum over Nederlandse verdedigingswerken.

Dhr. Vroom en René Ros bladeren door het Duitse fotoalbum over Nederlandse verdedigingswerken. (Raymond Gaveel)

Twee particulieren hebben gezorgd voor het behoud voor Nederland van een uniek Duits fotoalbum over Nederlandse verdedigingswerken.

Op 10 september jl. vond de overdracht van het fotoalbum plaats. Binnenkort wordt begonnen met het scannen van de 345 unieke foto's waarna ze in de online catalogus worden geplaatst. Door overeenkomsten in de foto's vermoeden we dat de maker betrokken was bij het boekwerk 'Denkschrift über die niederländische Landesbefestigung' (1941).

'Uniek Duits fotoalbum behouden voor Nederland'

10 september 2014

Documentatiecentrum verwerft voorwerpen Commandobunker EBA

Tekst: René Ros.

Buitenluchtventilator van de Commandobunker EBA in Fort bij Uithoorn

Buitenluchtventilator van de Commandobunker EBA in Fort bij Uithoorn (René Ros)

Het Energiebedrijf Amsterdam bouwde in 1987-1988 een bunker die "is primair gebouwd en geëquipeerd om te dienen als onderkomen voor de bedrijfsvoering van het EBA ten tijde van oorlogshandelingen." Na ruim 25 jaar bestaan er andere plannen voor het terrein en zal de bunker helaas gesloopt gaan worden.

Het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam houdt zich ook bezig met erfgoed uit de Koude Oorlog en heeft een aantal voorwerpen en documenten uit de bunker veilig gesteld. Een groot deel van de documenten moet nog geïnventariseerd worden maar de voorwerpen zijn in onze online catalogus opgenomen. De grote voorwerpen zijn tentoongesteld in het Fort bij Uithoorn.

'Commandobunker EBA gaat verdwijnen'
online catalogus

25 augustus 2014

Engelstalig e-boek over de Stelling van Amsterdam

Tekst: René Ros.

Engelstalig e-boek over de Stelling van Amsterdam

Engelstalig e-boek over de Stelling van Amsterdam

We zijn er trots op u te mogen laten weten dat we de eerste Engelstalige boekpublicatie over de Stelling van Amsterdam hebben gelanceerd.

In navolging van ons succesvolle Nederlandstalige boek in 2013 is ook dit als ebook uitgegeven zodat het bereik zo groot mogelijk is.
Wij danken Alex Bishop, Engelsman en 'cultural heritage professional' bij o.a. de Nieuwe Hollandse Waterlinie, voor zijn onmisbare hulp bij de vertaling naar het Engels.

Wij hopen dat u deze uitgave per e-mail, op uw website en via sociale media bij uw buitenlandse relaties onder de aandacht wilt brengen. Bij voorbaat onze dank hiervoor.
Via de onderstaande links is meer informatie over de verkrijgbaarheid voor beide talen te vinden, evenals het persbericht en persfoto's.

ebook 'Introduction to the Defence Line of Amsterdam'
e-book 'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam'

11 juni 2014

Lezingen Eerste Wereldoorlog in het Waterlands Archief

Tekst: René Ros.

Vlaardingse haringlogger welke met Marker bemanning op een zeemijn zou lopen.

Vlaardingse haringlogger welke met Marker bemanning op een zeemijn zou lopen.

Op een inloopmiddag in het Waterlands Archief staat vrijdag 20 juni de Eerste Wereldoorlog centraal. En dan vooral de impact die de Grote Oorlog (1914-1918) had op Waterland. Want al viel hier geen schot, de gevolgen van de oorlog waren voelbaar. Veel jongens en mannen waren van huis, omdat ze onder de wapenen waren geroepen.

Op de inloopmiddag worden twee lezingen gehouden en kunnen verhalen over bijvoorbeeld vroegere familieleden, die de Eerste Wereldoorlog hebben meegemaakt, worden uitgewisseld.

De middag begint om 13.30 uur.
Plaats: Waterlands Archief, Wielingenstraat 75 (tegenover de Rabobank) te Purmerend.

Meer informatie...
Waterlands Archief

3 juni 2014

Lezing Stelling van Amsterdam in Leiderdorp

Tekst: René Ros.

Lezing door René Ros.

Lezing door René Ros.

Dinsdag 10 juni as. organiseert Kunstkring Leiderdorp een lezing over de Stelling van Amsterdam. De heer R. Ros, sinds 1998 intensief bezig met archief- en veldonderzoek voor het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam, zal een interessant deel van onze geschiedenis komen belichten.

'Stelling van Amsterdam' is de naam voor de waterlinie die tussen 1881 en 1914 in opdracht van het Ministerie van Oorlog om de hoofdstad werd aangelegd. In geval van oorlog konden polders tot een afstand van 3-5 km onder water worden gezet (inundaties).
Een hardnekkig vooroordeel is dat de Stelling nutteloos is geweest, omdat er nooit is gevochten; de forten zouden door de komst van vliegtuigen en parachutisten zijn achterhaald. Niets is minder waar.

Locatie: Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2 te Leiderdorp.
Zaal open: 20.00 uur.
Aanvang 20.15 uur.
Kosten: gratis voor leden, 7 euro voor niet-leden.
Aanmelden niet nodig.

Meer informatie...
Kunstkring Leiderdorp

28 mei 2014

Boek 'Nederland neutraal, De Eerste Wereldoorlog 1914-1918'

Tekst: René Ros.

Auteurs Wim Klinkert, Samuël Kruizinga, Paul Moeyes.

Auteurs Wim Klinkert, Samuël Kruizinga, Paul Moeyes. (René Ros)

In 2014 is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Nederland bleef in 1914-1918 neutraal, maar vanzelf ging dat niet. Want ook Nederland kreeg veel van de oorlog mee. In Nederland Neutraal wordt aan de hand van negen hoofdrolspelers uit de jaren 1914-1918 op boeiende wijze duidelijk gemaakt hoe politici, militairen, ondernemers en journalisten omgingen met de problemen, kansen en gevaren die zich door de neutraliteit voordeden.

Op woensdag 21 mei jl. werd het eerste exemplaar door de drie auteurs overhandigd aan Peter Vandermeersch; Vlaming, hoofdredacteur NRC Handelsblad en Eerste Wereldoorlog-geïnteresseerde.
Het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam heeft drie foto's aan het boek mogen bijdragen. Men zocht mooie foto's die nog niet (vaak) gepubliceerd waren.

Meer informatie...
Nederland Neutraal

15 mei 2014

Het Feest van Natuur op Fort Uitermeer

Tekst: René Ros.

Luchtfoto Fort Uitermeer

Luchtfoto Fort Uitermeer (René Ros)

Op zaterdag 24 mei as. organiseert de stichting 'Uiteraard Uitermeer' op het terrein van Fort Uitermeer 'Het Feest van Natuur'.

Tevens is er aandacht voor de militaire geschiedenis van het terrein waaraan het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam een bijdrage levert.

Meer over weten? Lees dan het gehele artikel met link naar het programma.

gehele artikel
Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam

7 mei 2014

Granaat onschadelijk gemaakt op Fort bij Uithoorn

Tekst: René Ros.

‪Granaat onschadelijk gemaakt op Fort bij Uithoorn‬

‪Granaat onschadelijk gemaakt op Fort bij Uithoorn‬ (René Ros)

Vanochtend heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) op het Fort bij Uithoorn een gevonden granaat onschadelijk gemaakt door deze ter plekke tot ontploffing te brengen.

Meer informatie...

31 maart 2014

TV-serie '14-18 Dagboeken uit de Eerste Wereldoorlog'

Tekst: René Ros.

Diederik van Vleuten presenteert de aflevering over Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Diederik van Vleuten presenteert de aflevering over Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog. (NTR)

In 2014 is de Eerste Wereldoorlog honderd jaar oud. Het was de grootste, meest omvangrijke en meest bloedige oorlog die de mensheid tot dan toe had meegemaakt.

De NTR doet mee aan een internationale productie waarbij het grote verhaal van de Eerste Wereldoorlog tastbaar wordt gemaakt door het te vertellen aan de hand van de lotgevallen van individuen.
Voorafgaand aan deze achtdelige internationale serie produceren NTR en VPRO een aflevering over Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Als voorbeeld van soldaten in de forten komt Fort bij Uithoorn kort in beeld.

Uitzending: elke zaterdag van 5 april t.e.m. 7 juni, 20.20 uur, Ned. 2.

persbericht voor meer informatie

29 maart 2014

Tentoonstelling 'In Stelling Gebracht'

Tekst: René Ros.

Publiek in de tentoonstelling.

Publiek in de tentoonstelling. (René Ros)

Op 28 maart is in het Historisch Museum Haarlemmermeer de tentoonstelling 'In Stelling Gebracht' feestelijk geopend.
Deze tentoonstelling gaat over het verdedigingswerk 'De Stelling van Amsterdam' dat ook door Haarlemmermeer heen loopt en een belangrijk deel uitmaakt van het lokale landschap en is te zien tot 12 januari 2015. Zeker een bezoek waard!

Het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam heeft zes voorwerpen voor de tentoonstelling beschikbaar gesteld: een brief van het Rijkspostduivenstation, de persoonlijke kist van een Haarlemse soldaat, de baret/kraag-emblemen van Opzichter der Fortificatien, het Mobilisatiekruis 1914-1918 en een Genie-peilschaal. Deze voorwerpen komen uit onze collectie (online te doorzoeken) welke ook beschikbaar is voor andere tentoonstellingen en publicaties.
Tevens is op een computer in de tentoonstelling onze website over de Stelling te bezoeken.

collectie (online te doorzoeken)
Historisch Museum Haarlemmermeer

5 maart 2014

Dagexcursie Stelling van Amsterdam 2014

Tekst: René Ros.

Groepsfoto van de deelnemers, op Fort bij Kudelstaart.

Groepsfoto van de deelnemers, op Fort bij Kudelstaart. (Hans Baas)

Op zaterdag 10 mei as. zal voor de dertiende keer de geheel verzorgde, unieke Dagexcursie Stelling van Amsterdam naar een deel van de Stelling van Amsterdam plaatsvinden.

We bezoeken een zestal forten in het Oostfront, van Abcoude tot en met Weesp, tijdens een rondrit door het gebied. De dag begint om 9.45 uur bij station Weesp en duurt tot ongeveer 17.15 uur wanneer we weer bij het startpunt terugkeren.

U bent van harte welkom om deel te nemen en u kunt zich vanaf heden aanmelden! En neem gerust een kennis of familielid mee.
Het aantal deelnemers is beperkt en door voorinschrijving door donateurs is een deel van de plaatsen al geboekt.

Dagexcursie Stelling van Amsterdam

17 februari 2014

StellingUitje nu nog spannender

Tekst: René Ros.

Door een samenwerking met evenementenbureau Games4Groups kan het StellingUitje extra interactieve en spannende activiteiten bieden. Door een aanpassing in het programma kan bijvoorbeeld levend stratego op een fort gespeeld worden.

Games4Groups biedt verschillende spellen aan om te integreren in een training, bedrijfsuitje, vrijgezellenfeest of familiedag.
StellingUitje verzorgd voor groepen een verrassend uitstapje naar forten van de Stelling van Amsterdam.

De gezamenlijke kennis en ervaring zorgt voor een eenvoudig te organiseren leerzaam én spannend bedrijfsuitje waar uw medewerkers nog vaak aan zullen terugdenken.
Interesse? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om uw wensen te bespreken.

Games4Groups
StellingUitje

10 februari 2014

Vertaler gezocht

Tekst: René Ros.

Voor een nieuwe digitale publicatie zijn we op zoek naar een persoon die de Engelse taal zeer goed beheerst (liefst native speaker). Een door ons naar het Engels vertaalde Nederlandse tekst zal door hem/haar gecorrigeerd worden.
Interesse? Kijk dan op onze vacatures-pagina en neem contact met ons op.

Zie ook ons eerder gepubliceerde e-boek 'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam'.

vacatures-pagina
e-boek 'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam'

7 februari 2014

Gevangene in fort in NTR-serie

Tekst: René Ros.

Dirk van Berge bezoekt het Fort benoorden Purmerend

Dirk van Berge bezoekt het Fort benoorden Purmerend (René Ros)

Op 7 februari 2014 werd de aflevering 'Afrekening' van de serie 'Na de bevrijding' uitgezonden.
Een indrukwekkende serie met bijzondere verhalen. De moeite waard om te bekijken, ook achteraf online.

In oktober 2012 waren we benaderd door een onderzoeker van de NTR vanwege een nieuwe televisieserie over de periode 1945-1950. Hiervoor waren ze geïnteresseerd naar ons onderzoek naar Dirk van Berge die als 'politieke delinquent' gevangen heeft gezeten in een fort van de Stelling van Amsterdam. We publiceerden hierover in de thema-nieuwbrief 'Ik zat gevangen in Fort benoorden Purmerend' (2010).
Uiteraard hebben we hen in contact gebracht met Dirk van Berge en de uitgetypte tekst van de acht uur durende interviews beschikbaar gesteld. Tevens de contacten gelegd om te filmen op het Fort benoorden Purmerend en het Fort bij Spijkerboor.

We zijn verheugd dat we aan de serie hebben mogen bijdragen waarbij de informatie op een mooie wijze is gebruikt en Dirk van Berge zijn verhaal kon vertellen.

serie 'Na de bevrijding'
thema-nieuwbrief 'Ik zat gevangen in Fort benoorden Purmerend'

3 januari 2014

15 Jaar onderzoek Stelling van Amsterdam

Tekst: René Ros.

Vandaag vieren wij dat we 15 jaar onderzoek doen naar de Stelling van Amsterdam en ander militair erfgoed. Zie de zojuist verschenen thema-nieuwsbrief 'Nieuwjaar en vijftiende verjaardag'.

thema-nieuwsbrief 'Nieuwjaar en vijftiende verjaardag'

2 januari 2014

Forten van boven

Tekst: René Ros.

Luchtfoto Fort aan de St. Aagtendijk

Luchtfoto Fort aan de St. Aagtendijk (Otto Bodemeijer)

De aflevering 'Strijd' van de televisie-serie Nederland van Boven is vanavond om 22.20 uur op Nederland 1 te zien.
"Achter de landsgrenzen legden we een ingenieus systeem aan van verdedigingswerken die tezamen een waterlinie vormden."

Bij deze een kijktip omdat we uit eigen ervaring weten dat verdedigingswerken van bovenaf een bijzonder gezicht vormen en heel duidelijk de samenhang met de inundatiegebieden, kanalen en wegen laat zien.
Zie de luchtfoto's van de Stelling van Amsterdam die wij de afgelopen twee jaar hebben gemaakt.

televisie-serie Nederland van Boven
luchtfoto's van de Stelling van Amsterdam