De verzameling bestaat uit diverse voorwerpen van verschillende afmetingen die in de loop der jaren zijn geschonken, aangekocht en gevonden. Het meeste materiaal is gebruikt als bron voor websites en andere publicaties en werd daarom verworven en bewaard. Een ander deel geeft een goed beeld bij de geschiedenis en is het zorgvuldig bewaren en doorgeven waard.

Het collectiebeheer wordt in het Register geadministreerd met informatie zoals herkomst, kosten en locatie. Een deel van de gegevens uit het Register is online in te zien in de Collectie.

Voorwerpen

Tot de verzameling behoren voorwerpen die in een tentoonstelling gebruikt kunnen worden om een verhaal te vertellen. Sommige voorwerpen zijn de moeite waard om te bewaren voor toekomstig gebruik.
Het gaat om voorwerpen zoals een deel van een gesloopte bergloods, noodbedden uit schuilkelders en een grenspaal. Maar ook kleine voorwerpen zoals baretembleem Opzichter der Fortificatiën, de koperen sleutelhanger van de inlaatduiker van Fort in de Botshol en de kwetsbare mijnlamp uit een munitie-bergplaats van Fort bij Velsen.

De voorwerpen zijn, behalve als ze zijn uitgeleend voor een tentoonstelling, opgeslagen op een van twee locaties. De grote voorwerpen zijn opgeslagen in Fort bij Uithoorn waar ze tijdens open dagen te bezichtigen zijn (zie Museum). De kleine voorwerpen worden goed verpakt in een betaalde, geconditioneerde en beveiligde opslagruimte bewaard.

Beeldmateriaal

Historische foto's en prentbriefkaarten vormen een fysieke beeldbank voor gebruik in publicaties maar soms ook als bron voor historisch onderzoek. Aangezien de forten tijdens het gebruik niet gefotografeerd mochten worden zijn dergelijke foto's schaars. Groepsfoto's van militairen zijn ruimer beschikbaar waaronder een aantal bijzondere. Na verwerving worden de foto's gedigitaliseerd en de fysieke exemplaren in een betaalde, geconditioneerde en beveiligde opslagruimte bewaard.

Drukwerken

Historische drukwerken vormen meestal een bron voor het historische onderzoek en soms worden zelfs hele hoofdstukken gedigitaliseerd en gepubliceerd. Enkele drukwerken zijn nauwelijks of moeilijk te raadplegen in archieven. Om achteraf de gegevens te kunnen controleren worden deze drukwerken niet afgestoten. De meeste hebben ook een museale waarde voor tentoonstellingen. Deze drukwerken worden in een betaalde, geconditioneerde en beveiligde opslagruimte bewaard.

Recente drukwerken zijn nog actueel, hebben geen museale waarde en worden regelmatig geraadpleegd. Deze zijn te raadplegen in onze bibliotheek.

Digitaal

Tegenwoordig zijn er natuurlijk ook veel digitale bestanden van rapporten, gedigitaliseerde archiefstukken enzovoort. Een groot deel daarvan is ondergebracht in een database.

Veel van de informatie mag niet openbaar gemaakt worden vanwege auteursrechten en/of het vertrouwelijke karakter. Het is daarom alleen via een besloten database beschikbaar om als bronmateriaal gebruikt te worden en mag niet, tenzij na verkregen toestemming van de oorspronkelijke auteur, verspreid worden.

Je kan bijdragen aan de verzameling (en het onderzoek) door documenten of voorwerpen te schenken of in bruikleen te geven. Ook als je materiaal zoekt voor een tentoonstelling of publicatie kan je contact opnemen.