Voor eigen gebruik is een database over verdedigingswerken, de 'Basisregistratie Militair Erfgoed' (BME), ontwikkeld voor de administratie van voormalige militaire objecten en daarvoor relevante informatie. De collectie in de BME is on-line te doorzoeken in de Collectie.

Voor zover bekend is dit 'Basisregister Militair Erfgoed' de grootste databank van militair erfgoed in Nederland.
De naam is uiteraard een knipoog naar de officiële basisregistraties van de overheid.

Informatie

In dezelfde database wordt ook de volgende informatie vastgelegd. De meeste informatie is gekoppeld met objecten zodat bijvoorbeeld per object de foto's, historische gebeurtenissen en gemeente-informatie snel beschikbaar is.

 • 5.800 voormalige militaire objecten en 3.600 onderdelen in Nederland, België, enkele voormalige koloniën en andere landen met kaartcoördinaten, adressen, type, monumentstatus e.d.,
 • Contactgegevens van betrokken organisaties (670) en personen (1.700),
 • Biografische gegevens van 1.800 militairen en hun verwanten en relaties,
 • Beeldbank van 90.000 recente foto's (sinds 1998),
 • 10.100 Historische gebeurtenissen zoals bouw, koninklijke besluiten, gevechtshandelingen, bedrijfsongevallen, biografie-gegevens enzovoort,
 • Bijzondere Bezettings- en Sterktestaat van de Stelling van Amsterdam (stafkwartieren en forten met rangen en aantal manschappen, 1913-1914),
 • Vredesgarnizoenen van H. Ringoir (na 1815),
 • Collectiebeheer van 3.900 drukwerken/historische foto's, 270 voorwerpen, 75 audiovisuele dragers en 3.500 digitale documenten (zie Collectie),
 • Geografische informatie van 27 landen, 210 provincies/deelstaten, 14.700 gemeenten en 470.000 6-teken postcodes,
 • 1.032 Werelderfgoed monumenten, 64.000 Rijksmonumenten, 480 Stads/Dorpsgezichten en 620 provinciale monumenten N.H.,
 • 1.500 Links naar websites,
 • Contactgegevens van ca. 11.000 scholen met zoeken naar scholen binnen een bepaalde afstand van een object,
 • Locaties van 615 treinstations (gereed voor alle OV-haltes) met bepalen dichstbijzijnde station van een object;
 • Weergegevens met ca. 775.000 dag- en 16 miljoen uurwaarnemingen sinds 1784 van verschillende weerstations voor historische gebeurtenissen en activiteiten,
 • Afwikkeling van ontvangen en beantwoorde of doorgestuurde vragen,
 • Automatische archivering van on-line nieuwsberichten (RSS) van relevante organisaties,
 • Automatische archivering van officiële bekendmakingen van de overheid met koppeling naar objecten o.b.v. kaartcoördinaten,
 • Mailinglijsten om groepen organisaties en personen e-mail berichten te sturen,
 • Activiteiten inclusief programma, deelnemers, betalingen en autohuur voor excursies,
 • Financiële informatie en genereren exploitatieoverzichten.

Klik hieronder op een van de afbeeldingen om een schermafbeelding van het register te bekijken.

Objecten Informatie (desktop computer)Objecten Historie (desktop computer)Objecten Luchtfoto (desktop computer)

Objecttypen (desktop computer)Collectie (desktop computer)Rijksmonumenten (desktop computer)

Objecten Informatie (smartphone)Collectie (smartphone)Collectie foto (smartphone)

Techniek

Het register is gemaakt met het programma FileMaker Pro waarmee meerdere gebruikers vanaf bureaucomputers en handheld devices de gegevens kunnen bekijken en bewerken. Ook is exporteren naar tekst-, PDF-, Excel-, POI (Points of Interest) en KML (Google Earth) documenten mogelijk.
De gegevens in het register kunnen on-line ingezien worden met FileMaker Pro (Macintosh, Windows), FileMaker Go (iPhone, iPad) en webbrowsers.

Gebruik

Personen die zich, voor beroep of vrije tijd, verdiepen in het militaire erfgoed kunnen toegang tot het register krijgen. Als je toegang wilt dan kan je contact opnemen en een gemotiveerd verzoek indienen.
Ervaring met het werken met een database en bekendheid met militair erfgoed is een pré. Het niet-openbare karakter zal je moeten respecteren en persoonsgegevens zijn niet toegankelijk. Er zijn geen kosten verbonden aan het raadplegen van het register maar aanvullen of een andere tegenprestatie is wel gewenst.

Als je gestructureerde digitale data hebt dan kan je bijdragen aan of koppelen met het register. Met losse, ongestructureerde data kan je bijdragen aan de studie waarvan de informatie door ons wordt verzameld en gestructureerd wordt opgeslagen in het register.
Leveren van gegevens aan derden is mogelijk tegen betaling of een andere tegenprestatie.

De database heeft gedeeltelijk betrekking op verwerkingen van voor communicatie benodigde persoonsgegevens en is derhalve vrijgesteld van registratie bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als je wilt weten of gegevens over je aanwezig zijn, inzage of correctie wilt, neem dan contact op.