Voor eigen gebruik is een database over verdedigingswerken, de 'Basisregistratie Militair Erfgoed' (BME), ontwikkeld voor de administratie van voormalige militaire objecten en daarvoor relevante informatie. Alleen medewerkers hebben toegang tot deze database. Een deel van de informatie wordt openbaar op onze websites gepubliceerd. Zo is de collectie in de BME te doorzoeken in de Collectie.

Voor zover bekend is dit 'Basisregister Militair Erfgoed' de grootste databank van militair erfgoed in Nederland.
De naam is uiteraard een knipoog naar de officiële basisregistraties van de overheid.

Informatie

In dezelfde database wordt ook de volgende informatie vastgelegd. De meeste informatie is gekoppeld met objecten zodat bijvoorbeeld per object de foto's, historische gebeurtenissen en gemeente-informatie snel beschikbaar is.

 • 6.200 voormalige militaire objecten en 4.000 onderdelen in Nederland, België, enkele voormalige koloniën en andere landen met kaartcoördinaten, adressen, type, monumentstatus e.d.,
 • Contactgegevens van betrokken organisaties (760) en personen (2.000),
 • Biografische gegevens van 2.900 militairen en hun verwanten en relaties,
 • Beeldbank van 107.000 recente foto's (sinds 1998),
 • 20.000 Historische gebeurtenissen zoals bouw, koninklijke besluiten, gevechtshandelingen, bedrijfsongevallen, biografie-gegevens enzovoort,
 • Bijzondere Bezettings- en Sterktestaat van de Stelling van Amsterdam 1913-1914 (stafkwartieren en forten met eenheden, rangen en aantal manschappen) en de Bezettingsstaat der Nieuwe Hollandsche Waterlinie tevens Sterktestaat 1913,
 • Vredesgarnizoenen van H. Ringoir (na 1815),
 • Collectiebeheer van in totaal 15.000 item, waaronder 5.900 drukwerken/historische foto's, 400 voorwerpen, 370 audiovisuele dragers en 6.200 digitale documenten (zie Collectie),
 • Geografische informatie van 33 landen, 210 provincies/deelstaten, 14.700 gemeenten en 470.000 postcodes,
 • 1.155 Werelderfgoed monumenten, 480 Stads/Dorpsgezichten en 620 provinciale monumenten N.H. (koppeling Rijksdocumenten online),
 • 925 Links naar websites,
 • Locaties van 615 treinstations (gereed voor alle OV-haltes) met bepalen dichstbijzijnde station van een object;
 • Weergegevens met ca. 14 miljoen dag- en 17 miljoen uurwaarnemingen sinds 1784 van verschillende weerstations voor historische gebeurtenissen en activiteiten,
 • Afwikkeling van ontvangen en beantwoorde of doorgestuurde vragen,
 • Automatische archivering van on-line nieuwsberichten (RSS) van relevante organisaties,
 • Automatische archivering van officiële bekendmakingen van de overheid met koppeling naar objecten o.b.v. kaartcoördinaten,
 • Mailinglijsten om groepen organisaties en personen e-mail berichten te sturen,
 • Activiteiten inclusief programma, deelnemers, betalingen en autohuur voor excursies,

Alleen onze medewerkers hebben toegang tot de database en gebruiken het voor onderzoek en om vragen te beantwoorden.

Klik hieronder op een van de afbeeldingen om een schermafbeelding van de database te bekijken.

Objecten Informatie (desktop computer)Objecten Historie (desktop computer)Objecten Luchtfoto (desktop computer)

Objecttypen (desktop computer)Collectie (desktop computer)

Objecten Informatie (smartphone)Collectie (smartphone)Collectie foto (smartphone)

Techniek

De database is gemaakt met het programma FileMaker Pro waarmee meerdere gebruikers vanaf bureaucomputers en handheld devices de gegevens kunnen bekijken en bewerken. Het bestaat uit ruim 230 tabellen en 3.700 velden (worksheets en kolommen in spreadsheet-termen) met in totaal 3,1 miljoen records (regels).
De gegevens zijn te exporteren naar tekst-, PDF-, Excel-, POI (Points of Interest) en KML (Google Earth) documenten mogelijk. Het register kan on-line ingezien worden met de software FileMaker Pro (Macintosh, Windows), FileMaker Go (iPhone, iPad) en webbrowsers.

Gebruik

Als je gestructureerde digitale data hebt dan kan je bijdragen aan of koppelen met het register. Met losse, ongestructureerde data kan je bijdragen aan de studie waarvan de informatie door ons wordt verzameld en gestructureerd wordt opgeslagen in het register. Leveren van gegevens aan derden is mogelijk tegen betaling of een andere tegenprestatie.

De database heeft gedeeltelijk betrekking op verwerkingen van voor communicatie benodigde persoonsgegevens en is derhalve vrijgesteld van registratie bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als je wilt weten of gegevens over je aanwezig zijn, inzage of correctie wilt, neem dan contact op.