De particulieren die samenwerken in het Documentatiecentrum zijn:

Otto Bodemeijer

Otto Bodemeijer

Otto is een serieuze vrijetijds-fotograaf die onder andere meewerkt aan ons project voor luchtfotografie.

Hij is werkzaam geweest bij Greif Nederland BV.

René Ros

René doet sinds 1998 archief- en veldonderzoek naar de Stelling van Amsterdam en publiceert daarover op onder andere een website. Ook heeft hij veel ervaring opgedaan in het organiseren van excursies en heeft hij contact met vele fortgebruikers.

Voor zijn beroep is René werkzaam als zelfstandig ondernemer in de kantoorautomatisering en ontwikkelt databases voor het MKB.

Remy Zandwijk

Remy werkt als IT-specialist bij de afdeling 'IT voor Onderzoek' aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Voor het Documentatiecentrum geeft hij gevraagd en ongevraagd automatiserings-advies en verleent soms wat assistentie.

Jaap de Zee

Jaap de Zee

Jaap is een van de adviseurs van het Documentatiecentrum en draagt zijn grote deskundigheid van verdedigingswerken en organisaties bij.

Sinds 1967, op de zeer jonge leeftijd van 12 jaar, is Jaap sterk geïnteresseerd in 19de eeuwse linie's en stellingen en het fotograferen ervan. Later heeft hij veel historisch onderzoek naar dit onderwerp gedaan. Zo trad hij in 1985 toe tot de Werkgroep Tactiek van de Stichting Menno van Coehoorn waarvan hij nog steeds lid is.
Ook heeft hij meegewerkt aan een aantal publicaties zoals over de Stelling van Amsterdam, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Terminologie Verdedigingswerken.

Raymond Gaveel

Raymond Gaveel

Raymond is in de Stelling geïnteresseerd geraakt omdat zijn opa op Fort bij Uithoorn gelegerd was. Voor het documentatiecentrum verzorgt hij vooral archiefonderzoek in het Nationaal Archief.
Zijn interesse is breder en omvat ook de brugkazematten en Duitse deserteurs WO1 in Nederland.

Hij heeft vele jaren bij de Rabobank gewerkt en daarna een opleiding informatiebeheer (SOD-I) gevolgd waarin hij een functie hoopt te vinden.

Gert-Jan Brok

Gert-Jan Brok

Gert-Jan is lid van de Werkgroep Grenspalen.

Hans Baas

Hans is multi-inzetbaar bij archiefonderzoek, veldtochten en werkt ook aan onze collectie grotere objecten in Fort bij Uithoorn.

Hij heeft bij de Onderzeebootdienst van de Koninklijke Marine gewerkt maar is inmiddels al vele jaren werkzaam bij de KLM.

Edwin Kapitein

Edwin woont en werkt in de Stelling van Amsterdam en beseft als geen ander de cultuur-historische, natuur en recreatieve waarden van de Stelling van Amsterdam. Net als veel andere teamleden gaat zijn interesse verder dan één of meer forten en geeft hij rondleidingen op verschillende forten en controleert de grenspalen. Hij is lid van de Werkgroep Grenspalen.

Hij is medewerker van Staatsbosbeheer.

Marcel Anthonijsz

Marcel Anthonijsz

Marcel is algemeen medewerker voor allerlei werkzaamheden.

John van der Jagt

John van der Jagt

John van der Jagt is al jarenlang geïnteresseerd in de Stelling van Amsterdam en hij richt zich daarbij op de objecten in de omgeving van Aalsmeer, Kudelstaart en Uithoorn.

Wim de Natris

Wim is een van onze adviseurs op historisch en organisatorisch gebied. Tevens is hij bestuurslid van Stichting Militair Erfgoed.

Beroepsmatig is Wim werkzaam als zelfstandig historicus. Hij onderzoekt de relatie tussen defensie en samenleving, in de eerste plaats in het Interbellum, maar ook daarbuiten, en publiceert daarover. Daarnaast werkt Wim professioneel met alle soorten data, informatie, afbeeldingen en voorwerpen in archief- en museumcollecties. Wim de Natris werkt daarbij samen met Wim Maas.

Chris Buzink

Chris Buzink

Chris is lid van de Werkgroep Grenspalen.

Hij is ook actief als bestuurslid van de Dorpsvereniging van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en houd zich bezig met de historie van die plaatsen en hun omgeving.

Chris is gepensioneerd Project Engineer voor verkeerssystemen.