Dossier 1

Patriotten 1787


Overzicht van de posten van de Patriotten en de aanvallen door Pruisische troepen.

Meer...

Dossier 2

Douwe Pijl


Welke keuzes hebben geleid tot de laatste rustplaats van een Nederlander op de Duitse Militaire Begraafplaats?

Meer...

Dossier 3

Geschiedenis van de Stelling van Amsterdam


Uitgebreide informatie van de Genie over de Stelling, geschreven in 1908-1910.

Meer...

Dossier 4

Luipaards Hulp


De Nederlandse neutraliteit tijdens de Eerste Wereldoorlog vanuit Brits perspectief.

Meer...

Dossier 5

Beste Nederlanders


Een brief met herinneringen van een stafmedewerker van een "Stay-Behind" organisatie uit de Koude Oorlog.

Meer...

Dossier 6

Mobilisatie Herinneringen


"Juweeltje van leven onder den brandenden wereldoorlog"

Meer...