In tegenstelling van wat regelmatig gedacht en gevraagd wordt, zijn wij niet de Stichting Stelling van Amsterdam of de opvolger daarvan.

De Stichting Stelling van Amsterdam was in 1996 door de provincie Noord-Holland opgericht om de belangen van de Stelling te behartigen. Voorzitter Irma Günther, secretaris Cor Wagemakers en de projectleiders waren achtereenvolgens Ruud Boogaards, Fred Hommers en Hans Broekmeulen.

De stichting is in 2007 gefuseerd tot Cultureel Erfgoed Noord-Holland, dat vervolgens in 2012 is gefuseerd tot Cultuurcompagnie Noord-Holland. Cultuurcompagnie Noord-Holland heeft haar werkzaamheden beëindigd en is in 2017 opgeheven.

Het archief van de Stichting Stelling van Amsterdam is vrijwel geheel verdwenen. Een voormalig bestuurslid heeft ons een beperkt aantal documenten geschonken die in onze collectie zijn opgenomen. Ook zijn jaarverslagen en de periodieke uitgave Stelling Koerier in onze collectie aanwezig.

Foto boven: Fred Hommers en Hans Broekmeulen tijdens een vergadering met fortbeheerders in gebouw Mercurius te Wormerveer (2004).