Van 1998 tot circa 2004 hebben onze teamleden actief en op vrij grote schaal archiefonderzoek naar de Stelling van Amsterdam gedaan in ongeveer 20 grote en kleine archief-instellingen.
Sinds ongeveer 2004 hebben we ervaren dat de informatie naar ons toe komt door onder andere de digitalisatie van archieven. Vanuit het publiek zijn er tips over specifieke archiefstukken ontvangen die zij online vonden. Daarnaast stellen betrokkenen vragen of geven informatie, voorwerpen en documenten die aanleiding zijn voor kleinschaliger en specifiek aanvullend onderzoek.

Het militaire erfgoed waar wij ons ook met de studie op richten zijn met name:

 • schansen, posten en forten uit o.a. 1787, 1799, 1805-1810 en 1840-1845;
 • forten, batterijen, waterwerken, logistieke en overige onderdelen van de Stelling van Amsterdam (1881-1940);
 • Duitse bunkers uit de periode 1940-1945;
 • Nederlandse bunkers en magazijnen uit de Koude Oorlog 1946-1991.

Voor derden

De enorme ervaring en kennis die is opgedaan met het uitvoeren van de studie kan ook door derden gebruikt worden. Militair erfgoed is een onderwerp dat (gelukkig) vrij ver van onze dagelijkse ervaringen staat en veel specifieke kennis vereist om archiefstukken te beoordelen, teksten te schrijven en conclusies te trekken. Ook wij bezitten niet alle kennis over militire geschiedenis maar we hebben wel een uitgebreid netwerk van vrijetijds- en beroepshistorici die we kunnen inschakelen.

Als een partij verzoekt tot het uitvoeren van werkzaamheden (initiator is) en dit gaat qua tijd, soort werkzaamheden of verplichtingen onze vrije-tijdsbesteding te boven dan kunnen deze werkzaamheden uitgevoerd worden voor een tegenprestatie. Die tegenprestatie is niet noodzakelijkerwijs uit te drukken in euros maar kan bijvoorbeeld ook het ruilen van informatie zijn.

De diensten betreffen bijvoorbeeld:

 • aanleveren uit eigen register van informatie (o.a. locatie) over objecten;
 • inventariseren van objecten in een bepaald gebied;
 • in archieven opzoeken van contracten en bouwtekeningen voor restauratie-werkzaamheden;
 • dateren en vaststellen bruikbaarheid originele contracten, bouwtekeningen en kaartmateriaal;
 • bemiddelen of leveren van historisch en recent foto- en filmmateriaal;
 • leveren van recente luchtfoto's;
 • verzorgen van lezingen voor betrokkenen zoals gidsen;
 • verzorgen van speciaal samengestelde lezingen en niet-openbare rondleidingen voor eigenaren, gemeenten enzovoort;
 • verzorgen van excursies naar meerdere locaties;
 • assistentie bij samenstellen cultuurhistorische verkenningen, -rapporten en waardestellingen;
 • schrijven en opmaken van informatiefolders;
 • schrijven of redigeren van teksten voor publicaties;
 • advies ten behoeve van beleidsstukken, boeken, foldermateriaal, fietsroutes enzovoort;
 • advies over Internet toepassingen (o.a. mobiel) i.c.m. verdedigingswerken;
 • advies voor locatiekeuze evenementen, foto- en filmopnamen;
 • historisch onderbouwde inspiratie voor activiteiten.

Daarnaast kunnen adviezen gegeven worden met betrekking tot het bezoeken van forten e.d. in groepsverband zoals bedrijfsuitstapjes. Dagtochten langs meerdere forten en andere objecten kunnen in onderling overleg samengesteld worden.

Je kan bijdragen aan de studie door je persoonlijke verhaal, documenten of voorwerpen over het militair erfgoed met ons te delen.