Het kleinste militair erfgoed dat in het veld kan worden aangetroffen zijn de militaire grenspalen die terreinen van forten en magazijnen afbakenden. Ze kosten de meeste moeite om te vinden, zijn het gemakkelijkst verdwenen en hebben de minste aandacht van eigenaren en overheden. Zo noemt het provinciaal monumentregister 'Stelling van Amsterdam' slechts twee derde van de grenspalen die er volgens ons nog zijn.

Als een bijzonder soort geocache is het leuk en nuttig om onbekende grenspalen op te sporen en tegelijk te controleren of de bekende grenspalen er nog zijn. En op een bijzondere manier tussen de forten en inundatiewerken de Stelling van Amsterdam te beleven.
Enkele teamleden die van wandelen en de buitenlucht houden richten zich op deze grenspalen en gaan in kleine groepen het veld in. Uit de database krijgen ze een overzicht van grenspalen mee zodat ze gericht kunnen zoeken. Tevens komen de teamleden eenmaal per jaar bij elkaar.

Grenspalen rond het Fort bij Spijkerboor.

Je kan bijdragen aan de inventarisatie van de grenspalen door je bij ons aan te sluiten en de grenspalen te zoeken en te controleren. Bekendheid met GPS-apparatuur is gewenst.