Op het Stelling Forum konden geregistreerde gebruikers berichten plaatsen en op elkaars berichten reageren. Zo kunnen vragen gesteld en beantwoord worden maar ook discussies gevoerd worden.
Door ons werden korte, actuele berichten geplaatst waarvoor de nieuwsbrief minder geschikt was. Ook werden er persberichten van andere organisaties geplaatst.

Het Stelling Forum bestond uit verschillende fora voor verschillende onderwerpen. Een aantal fora waren alleen toegankelijk voor specifieke groepen gebruikers zoals donateurs.

Elk bericht dat in een openbare forum werd geplaatst, werd automatisch geherpubliceerd via Sociale Media. Daarmee werd de informatie onder een groot, specifiek geïnteresseerd publiek gebracht en was het goed zichtbaar voor zoekmachines.

Op 8 juni 2022 is aan de geregistreerde gebruikers laten weten dat het Stelling Forum per 1 januari 2023 beëindigd zal worden. Op die datum is het forum offline gehaald, 16 jaar na de lancering.

De berichten en bijlagen zitten in onze database of zijn anders gearchiveerd. Als je vragen hebt, dan zullen we die informatie gebruiken om je te helpen.