Uitgave: 21 oktober 2019.

De Nederlandse neutraliteit tijdens de Eerste Wereldoorlog vanuit Brits perspectief. In de verslagen van de Northern Neutrals Committee wordt een beeld geschetst van de vier noordelijke neutrale landen, en met name Nederland, in de periode 1917-1918. Wat waren de Britse standpunten over diverse kwesties, waar Nederland als neutraal land tijdens de Eerste Wereldoorlog mee te maken kreeg? En zouden de Britten ('luipaard') de gehoopte militaire steun verlenen als Duitsland ('adelaar') ons land zou binnen vallen?

"Over het algemeen bevestigen deze documenten de bestaande historiografie maar op twee punten zijn er afwijkingen. ... René Ros’ onderzoek lijkt dus een kleine aanpassing in ons denken over de Nederlandse neutraliteit tijdens de Eerste Wereldoorlog te rechtvaardigen." (Rian van Meeteren, historicus Eerste Wereldoorlog).

De auteur heeft geprobeerd om de informatie uit de vergaderverslagen en de besproken memoranda tot een lopend, op zichzelf staand verhaal in het Nederlands te maken. Tevens zijn documenten van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken gebruikt om een beeld te krijgen over de periode 1914-1917.