• 0 van 1.642 verbintenissen
 • 852 wachters
 • 211 locaties
 • * = zoeken is in de kolom alleen mogelijk op deze informatie.
 • ** = cursief is het overlijden, niet noodzakelijk de reden van beëindiging van de verbintenis
 
 • Bronnen

  De voor dit project gedigitaliseerde wachter-registers bevinden zich in deze archieven:

  Archief Inv.nr. Conc. Naam Datering
  Nationaal Archief
  2.13.45     Koninklijke Landmacht Genie-archieven
    954 Beëdiging enz. van opzichters van fortificatiën en wachters 1852-1920
    968 1 Rang en Conduitelijsten van den wachters, Wachters 1920-1940
    968 2 Rang en Conduitelijsten van den wachters, Stamboek van de Militaire Wachters 1902-1912
    1133 1 Overzicht wachters 1e Geniecommandement 1922
    1133 2 Overzicht wachters 2e Geniecommandement 1922
    1133 3 Overzicht wachters 1e Geniecommandement 1922
    1133 4 Overzicht wachters 2e Geniecommandement 1923
    1133 5 Mutaties wachters 1e Geniecommandement 1923
    1149 Mutaties wachters 2e Geniecommandement 1924
    4150 1 Mutaties 1e Geniecommandement 1923
    4150 2 Mutaties 1e Geniecommandement EAI Gorinchem 1923
    4150 3 Mutaties 1e Geniecommandement EAI Arnhem 1923
    4150 4 Mutaties 1e Geniecommandement EAI Nijmegen 1923
    4150 5 Mutaties 1e Geniecommandement EAI Bergen op Zoom 1923

  Informatie over de wachters, waaronder volledige voornaam, geboorte en overlijden, kan aangevuld zijn uit andere algemene bronnen zoals WieWasWie.nl en andere genealogische websites.

 • Medewerkers

  De onderstaande medewerkers van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam en het Kenniscentrum Waterlinies hebben meegewerkt aan dit project. We bedanken ze zeer voor hun inzet!

  Archiefonderzoek: Raymond Gaveel en René Ros.
  Fotografie: Henk van Amerongen, Raymond Gaveel en Ben Hermans.
  Digitalisering: Henk van Amerongen, Otto Bodemeijer, Jan Brilleman, Wim Huisman, Aad Möntemann†, Nicky Schuurman en Jan Vos.
  Database en coördinatie: René Ros.