Hieronder volgt een overzicht in willekeurige volgorde van organisaties waarmee een relatie bestaat als partner, lid of donateur.
Partners zijn organisaties waarmee we een samenwerking hebben in de zin dat we elkaar zo goed mogelijk informeren over elkaars activiteiten, elkaar betrekken bij activeiten als er raakvlakken zijn en publiek naar elkaar verwijzen.

Maas+de Natris
Partner m.b.t. militaire geschiedenis en onderzoek

Kenniscentrum Waterlinies
Samenwerking partner m.b.t kennis en netwerk Stelling van Amsterdam

Senger Communicatie
Partner e-boeken Stelling van Amsterdam

Provincie Noord-Holland, programmabureau Stelling van Amsterdam
Partner voor promotie en behoud van de Stelling van Amsterdam

Finiware
Partner Layar

Fort University BV
Partner gebruik Fort bij Uithoorn

Western Front Association Nederland
Partner m.b.t. informatie en activiteiten

if then is now
Partner met dit (inter)natonale erfgoed, cultuur, en toerismeplatform bij het gebruik van archiefbronnen en verhalen militair erfgoed

Stichting Uiteraard Uitermeer
Partner gebruik Fort Uitermeer

Stichting Sovjet Ereveld
Adoptant graf Semjon Vanisvjili i.v.m. Georgiërs gesneuveld op Fort aan de St. Aagtendijk