Uitgave: 8 december 2006
Bijgewerkt: 9 oktober 2016

Een naar het Nederlands vertaald overzicht van de posten, doorgravingen, inundaties en andere hindernissen die in september 1787 door de Patriotten rond Amsterdam werden aangelegd en de aanvallen door Pruisische troepen hierop.
De oorspronkelijk Duitstalige uitgave werd in 1789 geschreven door "C.G. von Schaikowsky, Eerste luitenant in dienst van Z.M. de Koning van Pruissen" om als winters tijdsverdrijf "een totaaloverzicht te geven van de merkwaardigste dagen in de Hollandse Veldtocht".

Op basis van een origineel exemplaar, in het bezit van Stichting Menno van Coehoorn te Utrecht, is gedurende de tweede helft van 2006 de oorspronkelijk Duits-talige uitgave door René Dolfsma, Ron Erhardt†, Raymond Gaveel, Gerlof Langerijs, David Ross en Dirk Tang letterlijk hertaald van Duits schrift en woordelijk vertaald naar het Nederlands. Informatie over de regimenten en hun commandanten werd door Jurgen Lamers verzorgd, gebruik makend van Internet-bronnen, o.a. over Duitse Adel. Coördinatie en eindredactie was in handen van René Ros. Met dank aan Jaap van Welsen† en Peter Schat.

Deze uitgave bevat de naar het Nederlands vertaalde tekst. De kaarten in deze uitgave zijn uitsneden van de enige, uitvouwbare, kaart die in het boek is gevoegd.