Wil je reageren op deze of een andere publicatie? Gebruik dan alsjeblieft het 'Vragen & Reacties' formulier.

Een artikel in het tijdschrift Erfgoed van Industrie en Techniek 2010, nr. 1, orgaan van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw (VVIA) over de verdediging van Amsterdam door de eeuwen heen.

Van oudsher was de verdediging van de eigenzinnige handelsstad Amsterdam een noodzakelijkheid om praktische redenen: de bescherming van haar grondgebied, inwoners en handel. Als hoofdstad van het Koninkrijk der Nederlanden kwam daar een symbolische betekenis bij, ondanks het uitzonderlijke feit dat de koning(in) en regering niet in de hoofdstad zetelden maar in Den Haag.