Wij verzorgen multimediale lezingen over de Stelling voor verschillende doelgroepen.In een multimediale presentatie maakt René Ros de vrijwel onzichtbare Stelling van Amsterdam zichtbaar. Hij voert sinds 1998 als vrijetijds-historicus archief- en veldonderzoek uit naar het militair erfgoed in de regio Amsterdam. Desgewenst kan vooraf of achteraf een documentaire zoals 'Geheim Landschap' vertoond worden.

Lezingen die zijn gepland:

Momenteel is er geen activiteit gepland. Volg ons nieuws voor aankondigingen over andere data en locaties.

Zie de website van de gastheer voor meer informatie. Mogelijk is een lezing niet openbaar en alleen voor leden.
Wijzigingen voorbehouden.

Stelling van Amsterdam

De slide over inunderen uit de lezing 'Stelling van Amsterdam'.In deze korte lezing wordt de basis van de Stelling uitgelegd aan de hand van uniek beeldmateriaal.

In de Vestingwet 1874 werden onze verdedigingslinies wettelijk vastgelegd waaronder een geheel nieuwe linie rond Amsterdam als Nationaal Reduit. Water vormde de eerste en belangrijkste verdediging en dat had gevolgen voor heel West-Nederland. Vervolgens verschenen forten en batterijen op de plaatsen waar het water onvoldoende een barrière vormde en geschut daarvoor moest zorgen. Maar zonder voldoende voeding en materiaal zou een vijand nooit lang te weerstaan zijn en ook daaraan is veel geld en aandacht geschonken.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog beleefde de Stelling van Amsterdam haar hoogtepunt toen duizenden soldaten, veelal oudere dienstplichtigen, meerdere jaren in de forten leefden.
Wie waren die soldaten en wat was het doel van hun inzet en daarmee van de Stelling? Er heeft nooit een vijand voor de Stelling gestaan maar is het daardoor nutteloos geweest? Tegenwoordig gebruiken we de Stelling als recreatiegebied en de forten voor heel verschillende doeleinden.

Duur: ca. 0:30 exclusief pauze en vragenronde.

Stelling van Amsterdam & WO1

Een slide over de mobilisatie uit de lezing 'Stelling van Amsterdam'.Deze lezing is vrijwel gelijk aan de bovenstaande lezing, maar gaat dieper in op de Stelling tijdens de mobilisatie van de Eerste Wereldoorlog..

De manschappen verbleven merendeels in de forten maar de staf en reservetroepen lagen elders in de Stelling te wachten. Zij voerden nog allerlei werkzaamheden uit en oefenden met het geschut. Ondertussen golden er verboden voor het in en uit de Stelling vervoeren van levensmiddelen, brandstoffen en dergelijke. Maar ook moest men mee met de technologische ontwikkelingen en bereidde het gebruik van gifgas voor.

Duur: ca. 0:45 exclusief pauze en vragenronde.

Stelling van Amsterdam Extra

De slide over de Oefenen uit de lezing 'Stelling van Amsterdam'.Voor medewerkers en vrijwilligers die werkzaam zijn in de Stelling van Amsterdam wordt een speciale lezing verzorgd. De toehoorder zal altijd nieuwe informatie vernemen en doet mogelijk zelfs nieuwe inzichten op.

Alle aspecten van de Stelling worden belicht zoals ze ook op de website 'Stelling van Amsterdam' aan bod komen. Een breed scala aan onderwerpen wordt mondeling toegelicht met veel hedendaags en historisch beeldmateriaal om de samenhang tussen de forten en andere objecten te tonen. Ook de menselijke kant komt aan bod.

Na afloop komt meestal de ligging en functie van het eigen fort aan bod en uiteraard is er gelegenheid voor vragen en discussie.

Duur: ca. 1:30-2:00 exclusief pauze en vragenronde.

Stay Behind

De eerste slide van de lezing 'Stay-behind'.Een lezing over oorsprong, doel, opbouw en locaties van de Nederlandse Stay Behind-organisaties in de Koude Oorlog. Zij bereidde in vredestijd verzetsorganisaties voor, als voorbereiding op een mogelijke Warsaw-Pact/Sovjet Unie bezetting van ons land. Daarvoor gebruikten zij diverse villa's en forten.

Het is gedeeltelijk gebaseerd op onze publicatie 'Beste Nederlanders'.

Duur: ca.: 0:45.

 

Lezing op Maat

In overleg kan een lezing samengesteld worden die geheel op jullie publiek en activiteit aansluit.

Zoals bijvoorbeeld voor stichting Herstelling is verzorgd als onderdeel van hun 10-jarig jubileum waarbij de forten aan bod kwamen die door de genodigden werden bezocht.

Een presentatie voor relaties van Stichting Herstelling.

Rene Ros heeft een heel boeiende lezing verzorgd waar nogsteeds heel positief over wordt nagepraat! Zijn presentatie was rustig en zo motiverend voor ons allen!
Ela Hulshoff, Cultuur–Historische Vereniging Scoronlo.

"Denken we allemaal - in de loop der jaren - veel te weten over De Stelling (en ons eigen fort). De lezing was nog maar net 10 minuten gaande en we staken al weer nieuwe feiten/informatie op. Geweldig! Een absolute "must" als je denkt veel te weten en toch aan jezelf twijfelt!
Cees Spanbroek, voorzitter Stichting Fort Abcoude.

De kosten voor de standaard lezingen op een locatie binnen de Stelling van Amsterdam bedraagt voor ideële instellingen €50 per lezing ter vergoeding van reis- en andere kosten. Een aanvullende donatie wordt zeer gewaardeerd. Bij voorkeur wordt het bedrag per bank ontvangen.
Gelieve geen betaling in de vorm van cadeau- of boekenbonnen omdat deze niet door antiquariaten, veilingsites, particulieren en on-line worden geaccepteerd.

Voor locaties buiten de Stelling, groepen groter dan 50 personen, voor bedrijven en overheidsinstellingen en voor een lezing op maat worden in overleg afwijkende afspraken over de kosten gemaakt.

Voor een lezing op locatie dient de organisator zelf te zorgen voor een geschikte ruimte, beamer, scherm en consumpties. In zalen met geluidsversterking is een reversmicrofoon gewenst.

Hebben jullie geen beamer, dan kunnen wij die verzorgen maar deze is alleen geschikt voor te verduisteren ruimten voor maximaal 20-25 personen. Een scherm of een egaal witte muur is dan voldoende om op te projecteren.

De presentatie wordt met een eigen Mac-computer met HDMI en VGA adapters en aansluitingen verzorgd. Tevens is een aansluiting op een geluidsinstallatie (speaker in de beamer is niet voldoende) via de koptelefoon-poort of HDMI noodzakelijk.