Uitgave: 18 juni 2022.

Op 20 mei 2002 werd de website Forten Info gelanceerd als spin-off van de website over de Stelling van Amsterdam en als uitbreiding op een eerdere links/portaal webpagina op forten.nl. De website bestond uit vele onderdelen over militair erfgoed in Nederland en België. Er waren links, overzichten van forten en bunkers, bibliografie, foto's enzovoort.

Een van de onderdelen waren de reisverhalen met aanvankelijk verslagen van bezoeken aan forten en bunkers van verschillende auteurs en fotografen. Zowel met groepen, zoals de activiteiten van de Stichting Militair Erfgoed, maar ook privé-bezoeken in kleiner verband. In de loop der tijd kwamen er ook enkele geschreven herinneringen van militairen uit de Koude Oorlog bij.

Toen de website bijna 20 jaar later, op 11 mei 2022, werd beëindigd waren er 27 'reisverslagen' uit de periode 2000-2016. Deze reisverslagen zijn het bewaren waard en er is voor gekozen om ze als 'Fortverhalen 2000-2016, Gebundelde verhalen van de website Forten Info' uit te brengen. Vooral ter herinnering en ter ere van de schrijvers die inmiddels zijn overleden en met hun verhaal een stukje geschiedschrijving hebben achtergelaten.

Inhoudsopgave

1. Voorwoord
2. De Stelling Honswijk
3. "Seyss-Inquart" bunker
4. Ontdekkingstochten Texel
5. Erfprins: grootste fort!?
6. De dag van de acht forten
7. Forten rond de Westerschelde
8. Bezoek Fort by Rynauwen
9. Willemstad
10. Haarlemmermeer

11. Abdij Lilbosch
12. Batterij bij Durgerdam
13. Dag-excursie Spaarnwoude
14. Opa's kazemat
15. Bunkerpark Kostverloren
16. Slopende soldaten
17. Nike Hercules 2004
18. Geen Geleide Wapens
19. Terschelling Tijger
20. Helders Beton

21. De Linie Koningshooikt – Wavre
22. Vakantie zonder forten en bunkers?
23. GGW-expeditie 2006
24. Bernard bij Schoorl
25. 22 KW-bunkers in één dag
26. Koude Oorlog relicten in Goes
27. Bezoek IFC 118 squadron
28. Bloemlezing diensttijd 1968