René Ros, initiatiefnemer van het Documentatiecentrum, zet zijn kennis, collectie en netwerk sinds 2018 ook in als specialist Stelling van Amsterdam bij het Kenniscentrum Waterlinies. Gedurende een dag per week zal hij aanwezig zijn op de kantoorlocatie en beschikbaar zijn voor overleg, vragen enzovoort.

De kantoorlocatie van het Kenniscentrum is gevestigd in lokaal 5 van de bomvrije kazerne op het Fort bij Vechten. De medewerkers zijn eenmaal per week van 9.00 tot 17.00 uur aanwezig m.u.v. vakanties, werkzaamheden elders en andere uitzonderingen. Toegang bij voorkeur op afspraak maar zonder afspraak is mogelijk tot een uur voor sluitingstijd. Het is ook mogelijk om op afspraak op andere momenten een bezoek te brengen. Zie de website van het Kenniscentrum Waterlinies voor adresgegevens en route-aanwijzing.

Het overzicht van de aanwezigheid van de Stelling-specialist op de kantoorlocatie van het Kenniscentrum voor de komende weken:

Datum Van Tot Opmerking
wo. 4 november 09.00 17.00 Bezoek alleen op afspraak
Online video-meeting
do. 12 november 09.00 17.00 Bezoek alleen op afspraak
Online video-meeting
di. 17 november 09.00 17.00 Bezoek alleen op afspraak
Online video-meeting
vr. 27 november 09.00 17.00 Bezoek alleen op afspraak
Online video-meeting
ma. 30 november 09.00 17.00 Bezoek alleen op afspraak
Online video-meeting
wo. 2 december 09.00 17.00 Bezoek alleen op afspraak
Online video-meeting

Wijzigingen voorbehouden.

Het Kenniscentrum Waterlinies staat voor veiligstelling, borging en ontsluiting van kennis op het gebied van strategisch landschap, militair erfgoed, militaire betekenis en historie, waterbouwkundige aspecten en watermanagement van waterlinies in Nederland en in het bijzonder van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam.
Het hoofddoel van het Kenniscentrum is het ondersteunen van de huidige UNESCO siteholder StvA en de toekomstige siteholder StvA/NHW (nu het Linieteam) met kennis en advies. Daarnaast speelt het Kenniscentrum een belangrijke rol bij initiatieven van uiteenlopende aard en vanuit een breed palet aan partijen, waarbij door de (her)ontwikkeling van specifieke gebieden, locaties of objecten in de waterlinies de ‘Outstanding Universal Value’ van de UNESCO StvA/NHW in het geding kan zijn. Met de juiste kennis en advies kan een goede en zorgvuldige ruimtelijke ordening en afweging van belangen plaats vinden. Het kenniscentrum speelt verder een rol met beschikbaar stellen van kennis en materialen (foto’s, geschriften, voorwerpen) bij de presentatie en de communicatie over de waterlinies.