Kennismaken met de Stelling van Amsterdam. 'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis inter­actief e-book. Dit e-book is bedoeld als snelle introductie van de Stelling van Amsterdam als geheel. Na de download-informatie vind je meer informatie over het boek.

Het e-book voor de iPad en Mac is gratis te downloaden via de iTunes Store en iBookstore.
Voor gebruik op andere besturingssystemen is een PDF beschikbaar zonder film en interactieve elementen.

Download 'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' in de iBookstore

Zie ook de Engelse versie van ons e-book:

De Stelling als één geheel
Op 15 juli 2013 is het e-book 'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' uitgebracht met een korte kennismaking met deze verdedigingslinie van 135 kilometer, gebouwd tussen 1881 en 1922. Het e-book voor de iPad is gratis te downloaden via de iTunes Store en de iBookstore. Voor gebruik op andere besturingssystemen is een niet-interactieve PDF beschikbaar.

Niet zozeer de individuele forten staan in de schijnwerpers in dit elektronische boekje, maar de Stelling van Amsterdam als geheel. De 43 forten en batterijen, het meest zichtbare deel van de verdedigingslinie, zijn namelijk slechts gebouwd ter verdediging van de zwakke plekken in een typisch Nederlands wapen; water. Ondergelopen polders waren namelijk een zeer effectief verdedigingsmiddel. De Stelling verhief dit tot een kunst, waarvoor ook in het buitenland nogsteeds veel respect bestaat. De Stelling van Amsterdam prijkt sinds 1996 op de lijst van werelderfgoed van de UNESCO, omdat het "mondiaal gezien van uitzonderlijke en onvervangbare waarde is."

Hoofdstukken
Het e-book bestaat uit acht hoofdstukken met veel unieke afbeeldingen en een aantal interactieve onderdelen. Deze behandelen de aanloop naar en totstandkoming van de Stelling van Amsterdam, de bouw, de proviandering, inundaties (onderwaterzetting), het gebruik en de situatie tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het sluit af met het zeer diverse civiele gebruik in de huidige tijd. Volgens het motto van de verantwoordelijke provincie Noord-Holland, 'behoud door ontwikkeling', zijn er veel verschillende soorten huurders, beheerders en eigenaren: hotels, restaurants, recreatieve ondernemingen, zadelmakerijen, kunstenaars en organisaties op het gebied van natuur en landschap zijn maar een paar voorbeelden.

Een schat aan achterliggende informatie
De weblinks achterin het boekje verwijzen daarnaast naar een schat aan achterliggende informatie op het internet. Behalve de websites van René Ros en die van de provincie Noord-Holland vindt de lezer hier bijvoorbeeld links naar wandel- en fietsroutes, en andere recreatiemogelijkheden. De overzichtskaart verwijst tevens naar een laag in Layar voor op de smartphone. Layar maakt met zogenoemde 'augmented reality' informatie over de verschillende verdedigingswerken zoals forten, batterijen en dijken zichtbaar. De app is gratis te downloaden in de App Store (Apple) en Play Store (Android).

Over de auteurs
René Ros heeft sinds 1998 veel onderzoek gedaan en kennis opgebouwd op het gebied van de Stelling met websites als www.stelling-amsterdam.nl. Alexander Senger is communicatieadviseur en fotograaf (www.sengercommunicatie.nl). Hij is sinds 1998 o.a. betrokken bij de Stelling, via Stichting Herstelling, die de Stelling van Amsterdam opknapte met mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Afbeeldingen
Afbeeldingen voor gebruik met ons persbericht:


Het Fort bij Vijfhuizen is hergebruikt als centrum voor kunst en cultuur met een restaurant. (Foto: Alexander Senger)

Download


Twee van de vijf forten in de Droogmakerij Beemster - ook Werelderfgoed; Fort aan de Jisperweg en Fort aan de Middenweg. (Foto: René Ros)

Download


Het Fort bezuiden Spaarndam is een van de forten waar honderden soldaten hielpen de neutraliteit kracht bij te zetten. (Foto: Alexander Senger)

Download

Senger CommunicatieInteresse in een van de gebruikte (lucht)foto’s? Kijk dan eens op de pagina over onze luchtfoto's en op de website van SengerPhoto.

Het boek 'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is geschreven en samengesteld door het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam in samenwerking met Alexander Senger van Senger Communicatie.