Uitgave: 14 februari 2013
Bijgewerkt: 23 november 2023

Welke keuzes hebben geleid tot de laatste rustplaats van een Nederlander op de Duitse Militaire Begraafplaats? Douwe Pijl blijkt een verrassende levensloop te hebben gehad, van Regiment Jagers en marechaussee in Hare Majesteits dienst tot strafrecht delinquent en Rusland-ganger in Duitse dienst. Bevat vanaf december 2018 een nawoord van zijn enige kleinkind.
Verheerlijking is niet op zijn plaats maar negeren net zo min. Dit verhaal zegt net zo veel over de Duitse bezetting van ons land als een verhaal over een verzetsstrijder. Geen held zonder...

Aanbevelingen

"René Ros is er op inventieve wijze en met een gedegen onderzoek in geslaagd de weg terug te vinden van een kruis op een Duitse begraafplaats naar de levensloop van iemand die door dik en dun het nationaal socialistische gedachtengoed trouw bleef."
"Ik vind het een heel verrassend verhaal, wat nog eens duidelijk maakt dat keuzen die voor ons, zo'n 70 jaar later wellicht duidelijk lijken, dat in de tijd zelf niet waren."
"Een snippertje geschiedenis, maar ik heb het ademloos gelezen."
"De keuzes van Douwe, en met name ook de reacties daarop, hebben zeker gevolgen gehad voor zijn kinderen en voor mij." (kleindochter van Douwe Pijl.)