Meerdere van onze teamleden waren betrokken bij de Stichting Militair Erfgoed Groot-Amsterdam (stichting MEGA), maar het Documentatiecentrum is geen onderdeel of voortzetting van die stichting. De missie, doelstellingen en activiteiten zijn vrijwel identiek, maar stichting MEGA voert al meerdere jaren niet meer zijn oorspronkelijke activiteiten uit.

De Stichting Militair Erfgoed Groot-Amsterdam werd op 21 september 2004 opgericht door Hans Baas, Jurgen Lamers, René Ros, Peter Schat en Anne Visser. Het was opgezet als regionale tak van de landelijke Stichting Militair Erfgoed waarvan Anne Visser voorzitter was. Hij overleed echter onverwachts twee weken na de oprichting. Na zijn opvolging is het contact met die stichting een aantal jaren verwaterd geweest. Peter Schat was voorzitter en René Ros combineerde de functies van secretaris en penningmeester.

De gidsen van de stichting verzorgden, vooral tijdens de jaarlijkse Stellingmaand in september, rondleidingen op forten waar geen eigen gidsenploeg bestond. Vaak waren de rondleidingen een onderdeel van een programma van de fortgebruiker. Ze hebben dit jarenlang verzorgd op Fort benoorden Purmerend, Fort aan de St. Aagtendijk, Fort bij Hoofddorp, Fort bij Uithoorn en Fort bij Hinderdam. Hierbij hoorden ook de voorbereidende gidsenbijeenkomsten, nieuwjaarsborrels en bestuursvergaderingen. Ook waren ze op diverse evenementen aanwezig met een informatiekraam, verzorgden lezingen, droegen bij aan televisie-documentaires, spraken op een symposium in Berlijn enzovoort.

Daarnaast werd onder hun vlag jaarlijks een dagexcursie naar een deel van de Stelling georganiseerd, maar ook aparte excursies naar onder andere het Hembrugterrein, het radarstation Seeadler, Fort bij IJmuiden en de Kustbatterij bij Durgerdam. En vele geïnteresseerden gingen mee naar bijvoorbeeld Vliegbasis De Peel met het museum luchtdoelartillerie of naar de lunetten en kamp Vught enzovoort.

Door persoonlijke omstandigheden moest mede-oprichter René Ros in 2011 zijn bestuursfuncties neerleggen en verlieten hij en een aantal anderen in 2012 de stichting. In kleiner, informeel verband zette hij de meeste, door hem eerder ingebrachte, activiteiten voort als Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. Door de sterk toegenomen toegankelijkheid van de forten, viel daarnaast de vraag naar gidsen voor rondleidingen vrijwel weg. Sindsdien leidt de stichting een sluimerend bestaan.

Vanaf 22 april 2024 is Stichting MEGA voorlopig te bereiken via dezelfde contactgegevens als het Documentatiecentrum StvA.

Foto boven: Louis Zaal† als gids op Fort bij Hoofddorp (2008).