• 0 van 1.642 verbintenissen
  • 852 wachters
  • 212 locaties
  • * = zoeken is in de kolom alleen mogelijk op deze informatie.
  • ** = cursief is het overlijden, niet noodzakelijk de reden van beëindiging van de verbintenis
 

Voor technische doeleinden word je zoekopdracht met IP-adres en tijdstip vastgelegd voor latere analyse en verbeteringen. De gegevens worden niet herleidt naar een persoon en worden maximaal een maand bewaard.

Bronnen

De voor dit project gedigitaliseerde wachter-registers bevinden zich in deze archieven:

Archief Inv.nr. Conc. Naam Datering
Nationaal Archief
2.13.45     Koninklijke Landmacht Genie-archieven
  954 Beëdiging enz. van opzichters van fortificatiën en wachters 1852-1920
  968 1 Rang en Conduitelijsten van den wachters, Wachters 1920-1940
  968 2 Rang en Conduitelijsten van den wachters, Stamboek van de Militaire Wachters 1902-1912
  1133 1 Overzicht wachters 1e Geniecommandement 1922
  1133 2 Overzicht wachters 2e Geniecommandement 1922
  1133 3 Overzicht wachters 1e Geniecommandement 1922
  1133 4 Overzicht wachters 2e Geniecommandement 1923
  1133 5 Mutaties wachters 1e Geniecommandement 1923
  1149 Mutaties wachters 2e Geniecommandement 1924
  4150 1 Mutaties 1e Geniecommandement 1923
  4150 2 Mutaties 1e Geniecommandement EAI Gorinchem 1923
  4150 3 Mutaties 1e Geniecommandement EAI Arnhem 1923
  4150 4 Mutaties 1e Geniecommandement EAI Nijmegen 1923
  4150 5 Mutaties 1e Geniecommandement EAI Bergen op Zoom 1923

Informatie over de wachters, waaronder volledige voornaam, geboorte en overlijden, kan aangevuld zijn uit andere bronnen, die hier niet genoemd worden. Voor informatie over de forten is gebruik gemaakt van de Fortcodes.

Medewerkers

De onderstaande medewerkers van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam en het Kenniscentrum Waterlinies hebben meegewerkt aan dit project. We bedanken ze zeer voor hun inzet!

Archiefonderzoek: Raymond Gaveel.
Fotografie: Henk van Amerongen, Raymond Gaveel en Ben Hermans.
Digitalisering: Henk van Amerongen, Otto Bodemeijer, Jan Brilleman, Wim Huisman, Aad Möntemann†, Nicky Schuurman en Jan Vos.
Database en coördinatie: René Ros.