• 0 van 1.904 verbintenissen
 • 874 wachters
 • 222 locaties
 • * = zoeken is in de kolom alleen mogelijk op deze informatie.
 • ** = cursief is het overlijden, niet noodzakelijk de reden van beëindiging van de verbintenis
 
 • Bronnen

  De voor dit project gedigitaliseerde wachter-registers bevinden zich in deze archieven:

  Archief Inv.nr. Conc. Naam Datering
  Nationaal Archief
  2.13.45     Koninklijke Landmacht Genie-archieven
    954 Beëdiging enz. van opzichters van fortificatiën en wachters 1852-1920
    968 1 Rang en Conduitelijsten van den wachters, Wachters 1920-1940
    968 2 Rang en Conduitelijsten van den wachters, Stamboek van de Militaire Wachters 1902-1912
    1133 1 Overzicht wachters 1e Geniecommandement 1922
    1133 2 Overzicht wachters 2e Geniecommandement 1922
    1133 3 Overzicht wachters 1e Geniecommandement 1922
    1133 4 Overzicht wachters 2e Geniecommandement 1923
    1133 5 Mutaties wachters 1e Geniecommandement 1923
    1149 Mutaties wachters 2e Geniecommandement 1924
    4150 1 Mutaties 1e Geniecommandement 1923
    4150 2 Mutaties 1e Geniecommandement EAI Gorinchem 1923
    4150 3 Mutaties 1e Geniecommandement EAI Arnhem 1923
    4150 4 Mutaties 1e Geniecommandement EAI Nijmegen 1923
    4150 5 Mutaties 1e Geniecommandement EAI Bergen op Zoom 1923
  Noord-Hollands Archief
  239     Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te Amsterdam
    4 Garnizoensboeken 1907-1911
    5 Garnizoensboeken 1912-1921
    6 Garnizoensboeken 1922-1934
    7 Garnizoensboeken 1935-1941

  Informatie over de wachters, waaronder volledige voornaam, geboorte en overlijden, kan aangevuld zijn uit algemene bronnen zoals WieWasWie.nl en genealogische websites.

 • Medewerkers

  De onderstaande medewerkers van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam (DStvA) en het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) hebben meegewerkt aan dit project. We bedanken ze zeer voor hun inzet!

  Nationaal Archief (2019-2020)

  Archiefonderzoek: Raymond Gaveel (DStvA).
  Fotografie: Henk van Amerongen (KCW), Raymond Gaveel (DStvA) en Ben Hermans (KCW).
  Digitalisering: Henk van Amerongen (KCW), Otto Bodemeijer (DStvA), Jan Brilleman (DStvA), Wim Huisman (DStvA), Aad Möntemann† (DStvA), Nicky Schuurman (DStvA) en Jan Vos (KCW).
  Database en coördinatie: René Ros (KCW/DStvA).

  Noord-Hollands Archief (2024)

  Archiefonderzoek: René Ros (DStvA).
  Fotografie: scans beschikbaar gesteld door het Noord-Hollands Archief.
  Digitalisering: Otto Bodemeijer (DStvA), Jan Brilleman (DStvA).
  Database en coördinatie: René Ros (KCW/DStvA).