• 0 van 1.902 verbintenissen
 • 874 wachters
 • 223 locaties
 • * = zoeken is in de kolom alleen mogelijk op deze informatie.
 • ** = cursief is het overlijden, niet noodzakelijk de reden van beëindiging van de verbintenis
 
 • Bronnen

  De voor dit project gedigitaliseerde wachter-registers bevinden zich in deze archieven:

  Archief Inv.nr. Conc. Naam Datering
  Nationaal Archief
  2.13.45     Koninklijke Landmacht Genie-archieven
    954 Beëdiging enz. van opzichters van fortificatiën en wachters 1852-1920
    968 1 Rang en Conduitelijsten van den wachters, Wachters 1920-1940
    968 2 Rang en Conduitelijsten van den wachters, Stamboek van de Militaire Wachters 1902-1912
    1133 1 Overzicht wachters 1e Geniecommandement 1922
    1133 2 Overzicht wachters 2e Geniecommandement 1922
    1133 3 Overzicht wachters 1e Geniecommandement 1922
    1133 4 Overzicht wachters 2e Geniecommandement 1923
    1133 5 Mutaties wachters 1e Geniecommandement 1923
    1149 Mutaties wachters 2e Geniecommandement 1924
    4150 1 Mutaties 1e Geniecommandement 1923
    4150 2 Mutaties 1e Geniecommandement EAI Gorinchem 1923
    4150 3 Mutaties 1e Geniecommandement EAI Arnhem 1923
    4150 4 Mutaties 1e Geniecommandement EAI Nijmegen 1923
    4150 5 Mutaties 1e Geniecommandement EAI Bergen op Zoom 1923
  Noord-Hollands Archief
  239     Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te Amsterdam
    4 Garnizoensboeken 1907-1911
    5 Garnizoensboeken 1912-1921
    6 Garnizoensboeken 1922-1934
    7 Garnizoensboeken 1935-1941

  Informatie over de wachters, waaronder volledige voornaam, geboorte en overlijden, kan aangevuld zijn uit algemene bronnen zoals WieWasWie.nl en genealogische websites.

 • Medewerkers

  De onderstaande medewerkers van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam en het Kenniscentrum Waterlinies hebben meegewerkt aan dit project. We bedanken ze zeer voor hun inzet!

  Nationaal Archief (2019-2020)

  Archiefonderzoek: Raymond Gaveel en René Ros.
  Fotografie: Henk van Amerongen, Raymond Gaveel en Ben Hermans.
  Digitalisering: Henk van Amerongen, Otto Bodemeijer, Jan Brilleman, Wim Huisman, Aad Möntemann†, Nicky Schuurman en Jan Vos.
  Database en coördinatie: René Ros.

  Noord-Hollands Archief (2024)

  Archiefonderzoek: René Ros.
  Fotografie: scans beschikbaar gesteld door het Noord-Hollands Archief.
  Digitalisering: Otto Bodemeijer, Jan Brilleman.
  Database en coördinatie: René Ros.