Karakteristieke voorwerpen uit verschillende perioden geven je in het Fort bij Uithoorn een idee over hoe ons land oorlog probeerde te voorkomen; over de Stelling van Amsterdam maar ook over de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog. Met peilschalen voor inundatie tot noodbedden in metrostations! Voel hoe zwaar het is om de luchtventilator aan de gang te houden.

Het museum is gratis toegankelijk tijdens de openstellingen van het fort en op afspraak.

Hieronder krijg je, in steeds wisselende volgorde, een indruk van de belangrijkste voorwerpen die je op het Fort bij Uithoorn aantreft. Er zijn ook andere items in de collcctie die niet op het fort zijn te zien.

MUD-paal

MUD-paal
(1954-1974)

Deze paal was een van de 48 die langs het Noordzeekanaal stonden. Ze waren bedoeld voor het peilen door de Mijnen Uitkijk Dienst van de Marine van zeemijnen uit vliegtuigen of van schepen van het Warschau-Pact.

Afkomstig van de Noordersluis van IJmuiden.

Buitenluchtventilator

Buitenluchtventilator
(1987)

Deze ventilator komt uit de commandobunker van het Energiebedrijf Amsterdam maar is in vele Koude Oorlog bunkers toegepast.

Elektrisch of handmatig kon ongefilterde (links) of gefilterde (midden) buitenlucht aangezogen worden en ging via een luchtkoker (rechts) de bunker in.

Koolstoffilter type R10

Koolstoffilter type R10
(ca. 1980)

Dit koolstoffilter is afkomstig uit de nog bestaande bunker van het Nationaal Commando Bescherming Bevolking in Utrecht. Het reinigde de buitenlucht van gifgas of nucleaire fall-out.

Dit was het landelijk commando van de organisatie om de bevolking te helpen met de gevolgen van o.a. bombardementen.

Vechtwagenhindernis

Vechtwagenhindernis
(1939-1940)

De spoorstaven en H-profielen waren onderdeel van een vechtwagen-hindernis. Deze stonden in een betonnen fundering in de berm van een weg.

Afkomstig van de Aetsveldseweg bij Weesp.

Noodbedden NCBB

Noodbedden NCBB
(1950-1960)

Deze stapelbedden zijn afkomstig uit de nog bestaande bunker van het Nationaal Commando Bescherming Bevolking in Utrecht.

Noodbed Metrostation

Noodbed Metrostation
(1979)

Dit noodbed van steigermateriaal was opgeslagen in het metrostation Weesperplein om de hal en perrons te kunnen inrichten als openbare schuilplaats voor 12.000 personen.

Ook de metrostations Nieuwmarkt en Wibautstraat konden ieder voor 6.000 personen ingericht worden.

Bergloods Groepspark

Bergloods Groepspark
(1906)

De ramen, luiken en andere houten onderdelen zijn de restanten van de bergloods van het Groepsdepot Halfweg nr. 1.
Het was een magazijn om materiaal vanuit de centrale magazijnen naar de forten van de Stelling te distribueren.

In augustus 2011 is dit groepspark bij Spaarndam gesloopt.

Koolstoffilter type R1,5

Koolstoffilter type R1,5
(ca. 1980)

Dit koolstoffilter is afkomstig uit de openbare schuilplaats van de in 2016 gesloopte P.J. Troelstraschool in Amsterdam. Het reinigde de buitenlucht van gifgas of nucleaire fall-out.

Noodbed Velsen-Noord

Noodbed Velsen-Noord
(ca. 1970)

Een metalen noodbed uit de schuilkelder voor het personeel van de inmiddels gesloopte electriciteitscentrale Velsen-Noord.

Duitse Oefenbom ZC-250

Duitse Oefenbom ZC-250
(1940-1945)

De ZC-250 Übungsbeton-bombe is gemaakt van beton om te oefenen met 250 kg vliegtuig-bommen.

Dit exemplaar is afkomstig uit de Kennemerduinen waar tijdens de Tweede Wereldoorlog een oefenterrein van de Luftwaffe was.

Lichtschrijfbord

Lichtschrijfbord
(ca. 1987)

Dit lichtschrijfbord komt uit de commandobunker van het Energiebedrijf Amsterdam.

Er waren verschillende kaarten beschikbaar en met glaspotloden konden oplichtende aantekeningen gemaakt worden.

Commandantskamer

Commandantskamer
(1914-1918)

De commandantskamer is een beetje ingericht zoals het geweest zou kunnen zijn. Met o.a. voorwerpen en foto's uit de periode van de Eerste Wereldoorlog.

Op het bureau en op de tafel liggen reproducties uit de Memorie van Verdediging, die elke fortcommandant bij mobilisatie kreeg, met alle technische informatie over het fort.

Tetraëder

Tetraëder
(ca. 1939)

Deze tetraëder (viervlak) met hijsoog was een verplaatsbaar onderdeel van een vechtwagenhindernis.

Waarschijnlijk afkomstig van de ‘s-Gravelandseweg bij Weesp.

Koolstoffilter type R3

Koolstoffilter type R3
(ca. 1980)

Dit koolstoffilter is afkomstig uit de openbare schuilplaats van de in 2016 gesloopte P.J. Troelstraschool in Amsterdam. Het reinigde de buitenlucht van gifgas of nucleaire fall-out.

Peilschaal Krommeniedijk

Peilschaal Krommeniedijk
(1894-1898)

Deze peilschaal gaf het waterpeil aan van de Polder Het Woud, inundatiekom van de Stelling van Amsterdam.

Het was bij Krommeniedijk geplaatst op de 'Inundatie-kade van de Nauernasche Vaart tot De Dam'.

Voor zover bekend de meest complete nog bestaande peilschaal van de Stelling.

BB Nederland

BB Nederland

Op deze landkaart van Nederland zijn de gebieden van de zgn. kringen van de Bescherming Bevolking aangegeven. Daarin twee lampjes om aan te geven of in de kring luchtalarm of (radioactieve) fall-out alarm geldt.

Dit bord is afkomstig uit de nog bestaande bunker van het Nationaal Commando Bescherming Bevolking in Utrecht.

Peilschaal De Kwakel

Peilschaal De Kwakel
(1890-1891)

Deze peilschaal is afkomstig van de Damsluis bij de Kwakel die diende om het waterpeil van de inundatie te regelen.

De damsluis is in 2004-2006 gerestaureerd en de peilschaal is vervangen door een nieuw exemplaar.