Deze uitgave houdt geen verband met de Stelling van Amsterdam en militair erfgoed maar betreft een algemeen onderwerp uit de Eerste Wereldoorlog.

De Nederlandse neutraliteit tijdens de Eerste Wereldoorlog vanuit Brits perspectief.
Verwacht in 2e helft 2019...

Op basis van documenten van het Britse Northern Neutrals Committee, wordt een beeld geschetst van de vier noordelijke neutrale landen, en met name Nederland, in de periode 1914-1918. Wat waren de Britse standpunten over diverse kwesties waar Nederland als neutraal land tijdens de Eerste Wereldoorlog mee te maken kreeg? En zouden de Britten ('luipaard') de gehoopte militaire steun verlenen als Duitsland ons land zou binnen vallen?

De auteur heeft geprobeerd om de informatie uit de vergaderverslagen en de besproken memoranda tot een lopend, op zichzelf staand verhaal in het Nederlands te maken. Voor zover bekend voegt het nieuwe informatie toe op wat al bekend was over dit deelonderwerp van de Eerste Wereldoorlog.

Wilt u reageren op deze of een andere publicatie? Gebruik dan alstublieft het 'Vragen & Reacties' formulier.

Uitgave: september 2019