Nieuws over het documentatiecentrum.

19 november 2014

De hele Stelling van Amsterdam van boven gefotografeerd

Piloot in cockpit boven UithoornEr waren vijf vluchten in drie jaar voor nodig maar we kunnen nu met veel plezier en trots laten weten dat de gehele Stelling van Amsterdam vanuit de lucht is vastgelegd. De enige complete verzameling luchtfoto's van al haar forten!
En die delen we met u, waarbij de donateurs nog een streepje voor hebben.

Een selectie van 275 foto's is in de fotowinkel te bekijken. Door aankoop van luchtfoto's, digitaal maar ook op canvas, muismat e.d., kunt u de forten van boven bekijken hoe en wanneer u dat wilt én draagt u bij in de vliegkosten.
We hebben de foto's met veel plezier gemaakt en we hopen dat u de foto's met plezier bekijkt.

Meer informatie
Online fotowinkel

9 november 2014

Vacatures voor vrijwilligers website Forten Info

Voor het aanpassen van de website Forten Info hebben wij twee vacatures voor vrijwilligers: PHP/HTML-programmeur en GIS adviseur. Zij kunnen helpen met de uitdagende plannen voor de herbouw van die website.
De website Forten Info is een nevenactiviteit van het Documentatiecentrum als een landelijk overzicht van militair erfgoed t.b.v. o.a. waardestelling.

Meer informatie

15 oktober 2014

Post van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Gebouw Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort.Na publicatie van de Historische Kaart Stelling van Amsterdam door de de provincie Noord-Holland (oktober 2013) waren er sterke aanwijzingen dat een aanzienlijke hoeveelheid informatie zonder voorafgaande toestemming van onze website was gebruikt. Hierover vond in februari 2014 een gesprek met de provincie plaats waarbij meer duidelijk werd over de teksten en de kaartcoördinaten.
Naar aanleiding van dat gesprek moest helaas een formele klacht ingediend worden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Na twee vergaderingen met hen ontvingen we een brief met de conclusie waarvan u een samenvatting kunt lezen.

Samenvatting brief

24 september 2014

Tussen Vecht en Eem blikt terug op de Eerste Wereldoorlog

Werk IV in BussumOp 4 oktober organiseert de Stichting Tussen Vecht en Eem een Open Dag met als thema De Eerste Wereldoorlog. Op deze dag zijn lezingen en activiteiten georganiseerd. Het programma zal van start gaan in De Vernissage op Werk IV aan de Dr. Abraham Kuyperlaan 1a te Bussum, waarna verschillende activiteiten in en rondom het Gooi zullen plaatsvinden.

De dag is georganiseerd in samenwerking met de Historische Kring Bussum en het Nederlands Vestingmuseum. De Open Dag is een jaarlijks terugkerend evenement. Iedereen is welkom!
René Ros (projectmedewerker Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam) zal spreken over de Stelling van Amsterdam en de Eerste Wereldoorlog.

Programma en aanmelden Open Dag

18 september 2014

Oude Houthaven Lezing over de Stelling van Amsterdam

Graansilo Korthals AltesTijdens de veertiende Oude Houthaven Lezing in Café Westerdok vertelt René Ros over de Stelling van Amsterdam.

Toen de stadsmuur rond Amsterdam overbodig werd, kwam de Stelling van Amsterdam: een muur van water. De Graansilo Korthals Altes (naast de Houthaven) maakte deel uit van deze stelling. Het was de graanschuur van de stad. Tegenwoordig is de silo een woonblok en een echte blikvanger van de buurt.
René Ros doet al ruim vijftien jaar onderzoek naar de Stelling van Amsterdam en komt op 14 oktober over de Stelling en zijn werk vertellen.

Café Westerdok ligt op de hoek van de Westerdoksdijk en het Barentszplein met uitzicht op het IJ.
Dinsdagavond 14 oktober om 20.00 uur.

Café Westerdok
Westerdoksdijk 715/A
1013 BX Amsterdam
(aanmelden niet nodig, vol is vol, gratis entree, consumptie verplicht)

17 september 2014

Uniek Duits fotoalbum behouden voor Nederland

Dhr. Vroom en René Ros bladeren door het Duitse fotoalbum over Nederlandse verdedigingswerken.Twee particulieren hebben gezorgd voor het behoud voor Nederland van een uniek Duits fotoalbum over Nederlandse verdedigingswerken. Door overeenkomsten in de foto's vermoeden we dat de maker betrokken was bij het boekwerk 'Denkschrift über die niederländische Landesbefestigung' (1941).

Op 10 september jl. vond de overdracht van het fotoalbum plaats. Binnenkort wordt begonnen met het scannen van de 345 unieke foto's waarna ze in de online catalogus worden geplaatst.

Zie voor meer informatie het artikel 'Uniek Duits fotoalbum behouden voor Nederland'.

10 september 2014

Documentatiecentrum verwerft voorwerpen Commandobunker EBA

Buitenluchtventilator van de Commandobunker EBA in Fort bij UithoornHet Energiebedrijf Amsterdam bouwde in 1987-1988 een bunker die "is primair gebouwd en geëquipeerd om te dienen als onderkomen voor de bedrijfsvoering van het EBA ten tijde van oorlogshandelingen." Na ruim 25 jaar bestaan er andere plannen voor het terrein en zal de bunker helaas gesloopt gaan worden.

Het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam houdt zich ook bezig met erfgoed uit de Koude Oorlog en heeft een aantal voorwerpen en documenten uit de bunker veilig gesteld. Een groot deel van de documenten moet nog geïnventariseerd worden maar de voorwerpen zijn in onze online catalogus opgenomen. De grote voorwerpen zijn tentoongesteld in het Fort bij Uithoorn.

Zie voor meer informatie het artikel 'Commandobunker EBA gaat verdwijnen'.

25 augustus 2014

Engelstalig e-boek over de Stelling van Amsterdam

Engelstalig e-boek over de Stelling van AmsterdamWe zijn er trots op u te mogen laten weten dat we de eerste Engelstalige boekpublicatie over de Stelling van Amsterdam hebben gelanceerd.

In navolging van ons succesvolle Nederlandstalige boek in 2013 is ook dit als ebook uitgegeven zodat het bereik zo groot mogelijk is.
Wij danken Alex Bishop, Engelsman en 'cultural heritage professional' bij o.a. de Nieuwe Hollandse Waterlinie, voor zijn onmisbare hulp bij de vertaling naar het Engels.

Wij hopen dat u deze uitgave per e-mail, op uw website en via sociale media bij uw buitenlandse relaties onder de aandacht wilt brengen. Bij voorbaat onze dank hiervoor.
Via de onderstaande links is meer informatie over de verkrijgbaarheid voor beide talen te vinden, evenals het persbericht en persfoto's.

ebook 'Introduction to the Defence Line of Amsterdam'
e-book 'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam'

11 juni 2014

Lezingen Eerste Wereldoorlog in het Waterlands Archief

Vlaardingse haringlogger welke met Marker bemanning op een zeemijn zou lopen.Op een inloopmiddag in het Waterlands Archief staat vrijdag 20 juni de Eerste Wereldoorlog centraal. En dan vooral de impact die de Grote Oorlog (1914-1918) had op Waterland. Want al viel hier geen schot, de gevolgen van de oorlog waren voelbaar. Veel jongens en mannen waren van huis, omdat ze onder de wapenen waren geroepen.

Op de inloopmiddag worden twee lezingen gehouden en kunnen verhalen over bijvoorbeeld vroegere familieleden, die de Eerste Wereldoorlog hebben meegemaakt, worden uitgewisseld.

De middag begint om 13.30 uur.
Plaats: Waterlands Archief, Wielingenstraat 75 (tegenover de Rabobank) te Purmerend.

Meer informatie...

3 juni 2014

Lezing Stelling van Amsterdam in Leiderdorp

Lezing door René Ros.Dinsdag 10 juni as. organiseert Kunstkring Leiderdorp een lezing over de Stelling van Amsterdam. De heer R. Ros, sinds 1998 intensief bezig met archief- en veldonderzoek voor het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam, zal een interessant deel van onze geschiedenis komen belichten.

'Stelling van Amsterdam' is de naam voor de waterlinie die tussen 1881 en 1914 in opdracht van het Ministerie van Oorlog om de hoofdstad werd aangelegd. In geval van oorlog konden polders tot een afstand van 3-5 km onder water worden gezet (inundaties).
Een hardnekkig vooroordeel is dat de Stelling nutteloos is geweest, omdat er nooit is gevochten; de forten zouden door de komst van vliegtuigen en parachutisten zijn achterhaald. Niets is minder waar.

Locatie: Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2 te Leiderdorp.
Zaal open: 20.00 uur.
Aanvang 20.15 uur.
Kosten: gratis voor leden, 7 euro voor niet-leden.
Aanmelden niet nodig.

Meer informatie...