Nieuws over de activiteiten van het documentatiecentrum.

19 september 2016

Stelling van Amsterdam en Schiphol

De stationsgebouwen van Vliegveld Schiphol anno 2016.Onze nationale luchthaven vierde op 19 september jl. haar 100ste verjaardag en werd bovendien 'Koninklijk'. De eerste landing van een vliegtuig had echter meer met de Stelling van Amsterdam te maken dan je elders zult lezen. En kunnen we het jubileum vier dagen lang vieren!

De Luchtvaartafdeling van de Landmacht had na de mobilisatie in augustus 1914 besloten een tweede vliegveld naast Soesterberg op te zetten. Dat moest achter de Nieuwe Hollandse Waterlinie komen en bij voorkeur in de Stelling van Amsterdam.
De Achtersluispolder bleek te zompig en daarom ligt de nationale luchthaven nu niet bij Zaandam. Er werden gronden gekocht nabij het Fort aan het Schiphol. Dat fort was nog voor de drooglegging aangelegd aan een gelijknamig vaarwater tussen de Haarlemmermeer en Amstelveen.

Van 19 tot en met 22 september 1916 stond er een oefening in de Stelling van Amsterdam gepland. In de Groep Halfweg en delen van Groep Schiphol en Groep Westzaan (Sector Zaandam) zou met infanterie, veldartillerie en motorboten worden geoefend.
De Commandant Luchtvaartafdeling maakte haast met de ingebruikname van het vliegkamp om deel te kunnen nemen aan die oefening en dat lukte. Er is weinig informatie over die oefening maar de vliegtuigen zullen als verkenners zijn ingezet.

In 100 jaar tijd is de luchthaven enorm gegroeid en is het een bijzonderheid als er militaire vliegtuigen landen.

Vliegkamp Schiphol
Fort aan het Schiphol
Luchtvaart
Oefeningen

7 september 2016

Fototentoonstelling in Muiden

Luchtfoto Fort bij VeldhuisDe Historische Kring Stad Muiden organiseert in samenwerking met het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam, in het Muizenfort een tentoonstelling van luchtfoto's van de forten van de Stelling van Amsterdam. Ook is er een digitale presentatie van luchtfoto's van de forten te zien.

De tentoonstelling wordt op zaterdag 10 september om 11 uur geopend. U bent ook dan van harte welkom.
Deze tentoonstelling zal tot en met 2 oktober te bezichtigen zijn op zaterdag van 11-16 uur en op zondag van 12-16 uur.
De toegang is gratis.

Historische Kring Stad Muiden
Luchtfototentoonstelling

2 september 2016

Lezing 'Samen met de CIA' op Fort bij Edam

Portretfoto Cees WiebesWat is die vreemde betonplaat met metalen deksels op het linker terreplein van Fort bij Edam? Het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam nodigt u van harte uit om het geheim van deze vreemde wegversperring te ontrafelen.

U bent op zaterdag 1 oktober as. van harte welkom op het Fort bij Edam voor een bijeenkomst die om 14.00 uur begint en om ongeveer 16.00 uur eindigt.
Eerst zullen we de wegversperring bekijken waarna René Ros zijn onderzoeksresultaten zal delen. Aansluitend zal prof. Cees Wiebes een presentatie geven over zijn boek 'Samen met de CIA' dat mogelijk aanknopingspunten voor de wegversperring biedt.

Omdat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn, kunt u alleen aanwezig zijn na aanmelding via de onderstaande link. Aanmelden is mogelijk tot en met 29 september as. of tot het maximum aantal deelnemers is bereikt. De kosten bedragen 5 euro per persoon en eventuele consumpties zijn voor eigen rekening. Het fort is open vanaf 13.30 uur.

Bij binnenkomst moet u zich 'ongevraagd legitimeren' en de deelnamekosten gepast contant voldoen. Het is niet toegestaan geluid- en/of filmopnamen te maken tijdens de bijeenkomst.
Cees Wiebes zal met alle plezier uw exemplaar van zijn boek signeren en mogelijk (in voorbereiding) is er ook verkoop van het boek.

Aanmelden voor Lezing 'Samen met de CIA'
Nieuwsbrief 438: Waren er guerrilla's op Fort bij Edam?

15 juni 2016

Bezoek unieke bunker in Amsterdamse Bos

Toegangshek van de Schuilplaats BoswachterijIn het Amsterdamse Bos heeft de gemeente Amsterdam tijdens de Koude Oorlog een bunker voor haar personeel van de boswachterij laten bouwen. Deze bunker wordt op 2 juli aanstaande eenmalig opengesteld voor geïnteresseerden.

Van de in 1966 gebouwde bunker is alleen het toegangsluik en de nooduitgang op een vergeten plaats tussen de bomen zichtbaar. De bunker is vrijwel leeg maar bevat nog de buitenluchtventilator. Het is een kleine bunker en in het geheel van de Koude Oorlog een minuscule voetnoot maar het is leuk en leerzaam om eens een bezoek aan deze bunker te brengen.

Op zaterdag 2 juli verzamelen we om 15.00 uur op de Nieuwe Kalfjeslaan in Amstelveen om gezamenlijk naar de bunker te lopen, het toegangsluik te openen en binnen rond te kijken. Er zijn geen kosten maar er is een maximum aantal deelnemers en tevoren aanmelden is noodzakelijk. Lange broek noodzakelijk vanwege brandnetels, bij regen worden laarzen aangeraden en een zaklantaarn is niet noodzakelijk.
Na het aanmelden ontvangt u de exacte locatie waar we verzamelen. De bushalte Kalfjeslaan is op loopafstand en er zijn parkeerplaatsen aanwezig.

Met dank aan: Gemeente Amsterdam en Heemparkhuisjes.

Aanmelden openstelling Schuilplaats Boswachterij
Schuilplaats Boswachterij
Heemparkhuisjes

1 juni 2016

ISIL-code toegekend aan Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam

De boekenkasten van de bibliotheek.Door het Nationaal Archief is, als Nederlandse vertegenwoordiger van de International Standard Identifier for Libraries and related organizations (ISIL), de ISIL-code NL-WpDStvA toegekend aan het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam.

Door het gebruik van ISIL-codes worden bronvermeldingen en digitale uitwisseling vereenvoudigd en betrouwbaarder.
De collectie van boeken en archiefstukken van het documentatiecentrum is te raadplegen in onze bibliotheek op Fort Uitermeer.

Bibliotheek

26 mei 2016

Forts with a museum function

Forts with a museum functionIn Indonesië bevinden zich meer dan 450 forten, gebouwd gedurende de laatste 600 jaar. Een groot deel stamt uit de Nederlandse koloniale periode. De Indonesische overheid zou de forten willen inzetten als publiekstrekkers en wil een aantal een nieuwe functie als museum geven. De Nederlandse praktijk waarbij behoud door ontwikkeling voorop staat, dient hierbij als lichtend voorbeeld.

In de Engelstalige brochure 'Forts with a museum function' wordt ingegaan op het specifieke karakter van forten. Uit deze analyse komen een aantal aanbevelingen voort. Zo zijn deze bouwwerken vaak onderdeel van een groter verdedigingssysteem, zoals bij de Stelling van Amsterdam het geval is.

Een van de aanbevelingen is dan ook om bij de herbestemming de forten niet als losse objecten maar als één geheel te beschouwen.

N.B. René Ros (Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam) is geïnterviewd ten behoeve van dit onderzoek.

Forts with a museum function

18 mei 2016

Uitstekende meedenkers gezocht

De Denker / Le Penseur door Rodain.Het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam zoekt mensen die mee willen denken over haar toekomst. Van diverse kanten wordt aanbevolen om weer een rechtspersoon te worden. In het najaar van 2016 zal een bijeenkomst worden gehouden om de toekomst te bespreken.

We zoeken niet naar mensen die militair erfgoed alleen maar leuk vinden, juist naar hen die een eigen deskundigheid meebrengen en op een andere, uitdagende manier willen inzetten. Op het gebied van geschiedenis, archief, communicatie, IT, organiseren, financiën, juridisch en bestuur zijn interessante mogelijkheden.
Rechtsvormen zoals vereniging, stichting en zelfs een besloten vennootschap behoren tot de mogelijkheden waarover nagedacht kan worden. Op termijn kunnen geïnteresseerden daar een functie in krijgen maar dat is op dit moment nog niet de insteek.

Heeft u een expertise waarmee u zich verder wilt ontwikkelen in een bijzonder onderwerp? Geeft u zich dan op door een korte motivatie te sturen via onze Vragen & Reacties-webpagina. U ontvangt dan een uitnodiging voor de bijeenkomst in het komend najaar.
Als u dat een stap te ver vindt, dan stellen we het ook op prijs als u een tekst stuurt waarin u schrijft hoe u nu tegen het documentatiecentrum aan kijkt en hoe ú vindt dat het zich in de toekomst moet ontwikkelen.
We vernemen graag van u!

Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam
Vragen & Reacties-webpagina

11 mei 2016

Fortbibliotheek op Fort Uitermeer

De boekenkasten van de bibliotheek.Stichting Uiteraard Uitermeer en het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam zijn verheugd bekend te kunnen maken dat de bibliotheek van het documentatiecentrum ondergebracht is op Fort Uitermeer.

Beide organisaties vullen elkaar daarbij aan en helpen elkaars doelstelling verder te realiseren. Stichting Uiteraard Uitermeer zet zich sinds 2008 in voor de herontwikkeling van Fort Uitermeer bij Weesp.
Het documentatiecentrum is de voortzetting van het in 1998 begonnen historisch onderzoek en het uitdragen daarvan. Zij is hét kenniscentrum over de Stelling van Amsterdam en ander militair erfgoed in de regio. De bibliotheek is financieel mogelijk dankzij haar donateurs.

Het documentatiecentrum heeft haar bibliotheek van recente (niet kostbare) uitgaven in het informatiecentrum op Fort Uitermeer geplaatst. Het gaat om ruim 800 boeken, atlassen, rapporten, folders, kopieën en andere drukwerken. De digitale collectie is niet in de bibliotheek opgeslagen maar kan er wel ingezien worden.

Geïnteresseerden kunnen de bibliotheek elke vrijdagmiddag bezoeken van 14.00 tot 17.00 uur (laatste toegang om 16.00 uur) m.u.v. feestdagen en vakanties. Voor besprekingen en aanvragen van oudere uitgaven kan een afspraak gemaakt worden.
U bent van harte welkom!

Stichting Uiteraard Uitermeer
Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam
Bibliotheek
Partners

8 mei 2016

Websites verhuizen op 9 mei

Op 9 mei as. worden de websites van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam verhuisd naar een nieuwe server en kunnen daarom enige tijd onbereikbaar zijn. Het verhuizen van de in totaal 14 websites zal om 9.00 uur beginnen en in de loop van de middag afgerond zijn.

Website Documentatiecentrum
Overzicht thema-websites
Forum Stelling van Amsterdam

20 april 2016

Dagexcursie Stelling van Amsterdam 2016

Deelnemers in Fort H tijdens de excursie van 2015.Op zaterdag 4 juni as. zal voor de vijftiende keer de geheel verzorgde, unieke dagexcursie naar een deel van de Stelling van Amsterdam plaatsvinden. Deze keer bezoeken we de Geniedijk Haarlemmermeer met de forten daarin.

We bezoeken Fort bij Aalsmeer, Voorpositie bij Cruquius, Fort bij Vijfhuizen, Fort bij Hoofddorp en de Batterij aan de Sloterweg. Het is de laatste mogelijkheid om het Fort bij Hoofddorp te zien voordat de renovatie begint.
De dag begint om 9.30 uur bij treinstation Hoofddorp en duurt tot ongeveer 16.30 uur, na een wandeling over de Geniedijk.

U bent van harte welkom om deel te nemen en u kunt zich vanaf heden aanmelden! En neem gerust een familielid, kennis of collega mee.
Het aantal deelnemers is beperkt en door voorinschrijving door donateurs is een deel van de plaatsen al geboekt. Meer informatie is te vinden op de webpagina over de dagexcursie en daar kunt u zich ook aanmelden.

Dagexcursie Stelling van Amsterdam