Deze uitgave houdt geen verband met de Stelling van Amsterdam en militair erfgoed maar betreft een persoonlijk verhaal uit de Tweede Wereldoorlog.

Welke keuzes hebben geleid tot de laatste rustplaats van een Nederlander op de Duitse Militaire Begraafplaats? Douwe Pijl blijkt een verrassende levensloop te hebben gehad, van Regiment Jagers en marechaussee in Hare Majesteits dienst tot strafrecht delinquent en Rusland-ganger in Duitse dienst. Bevat vanaf december 2018 een nawoord van zijn enige kleinkind.
Verheerlijking is niet op zijn plaats maar negeren net zo min. Dit verhaal zegt net zo veel over de Duitse bezetting van ons land als een verhaal over een verzetsstrijder. Geen held zonder...

Enkele reacties van lezers:
"René Ros is er op inventieve wijze en met een gedegen onderzoek in geslaagd de weg terug te vinden van een kruis op een Duitse begraafplaats naar de levensloop van iemand die door dik en dun het nationaal socialistische gedachtengoed trouw bleef."
"Ik vind het een heel verrassend verhaal, wat nog eens duidelijk maakt dat keuzen die voor ons, zo'n 70 jaar later wellicht duidelijk lijken, dat in de tijd zelf niet waren."
"Een snippertje geschiedenis, maar ik heb het ademloos gelezen."

Wilt u reageren op deze of een andere publicatie? Gebruik dan alstublieft het 'Vragen & Reacties' formulier.

Uitgave: 14 februari 2013 (rev. 19 december 2018)

Gedrukte exemplaren zijn alleen voor archiefdiensten en bibliotheken op verzoek beschikbaar. In het Nationaal Monument Kamp Vught en het NIOD te Amsterdam is een gedrukt exemplaar te raadplegen.