• Studie

    Archief-, bureau- en veld­onderzoek naar militair erfgoed in de regio Amsterdam.

  • Verzamelen

    De verzameling van publicaties en voorwerpen ter raadpleging en bruikleen.

  • Register

    Het register waarin informatie over bouwwerken en dergelijke worden vastgelegd.