Geschiedenis van de Stelling van Amsterdam


Uitgebreide informatie van de Genie over de Stelling, geschreven in 1908-1910.

Meer...

1.004 Beemster militairen


Een digitale speurtocht naar hun namen en levensloop.

Meer...

Verdedigingswerken van Amsterdam


Een tijdschrift­artikel over de verdediging van Amsterdam door de eeuwen heen.

Meer...

Patriotten 1787


Overzicht van de posten van de Patriotten en de aanvallen door Pruisische troepen.

Meer...

Luipaards Hulp


De Nederlandse neutraliteit tijdens de Eerste Wereldoorlog vanuit Brits perspectief.
Verwacht in 2e helft 2019...

Meer...

Douwe Pijl


Welke keuzes hebben geleid tot de laatste rustplaats van een Nederlander op de Duitse Militaire Begraafplaats?

Meer...