De slide over inunderen uit de lezing 'Stelling van Amsterdam Uitgebreid'.Over de Stelling van Amsterdam verzorgen wij enkele verschillende lezingen voor verschillende doelgroepen. Inhoudelijk deskundige sprekers geven een multimediale presentatie dat uniek beeldmateriaal uit eigen collectie bevat.

Stelling van Amsterdam Algemeen

Deze korte lezing is voor publiek met een interesse in de Stelling van Amsterdam die bij voorkeur al een fort hebben bezocht. Hierin wordt de basis van de Stelling uitgelegd aan de hand van uniek beeldmateriaal.
Desgewenst kan vooraf of achteraf een documentaire vertoond worden.

Duur: ca. 0:30 zonder pauze
Spreker: René Ros
Bekijk de on-line presentatie (zonder toelichting en video; niet voor eigen presentatie te gebruiken).

Stelling van Amsterdam & WO1

Deze lezing is vrijwel gelijk aan de algemene lezing maar gaat dieper in op de Stelling tijdens de mobilisatie van de Eerste Wereldoorlog. Vooral omdat in 2014-2018 de mobilisatie 100 jaar geleden was, is dit een toepasselijke lezing.
Desgewenst kan vooraf of achteraf een documentaire vertoond worden.

Duur: ca. 0:45 exclusief optionele pauze
Spreker: René Ros
Bekijk de on-line presentatie (zonder toelichting en video; niet voor eigen presentatie te gebruiken).

Stelling van Amsterdam Uitgebreid

De slide over de Kringenwet uit de lezing 'Stelling van Amsterdam Uitgebreid'.Voor medewerkers en vrijwilligers die werkzaam zijn met de Stelling van Amsterdam wordt een speciale, uitgebreide lezing verzorgd. De toehoorder zal altijd nieuwe informatie vernemen en doet mogelijk zelfs nieuwe inzichten op.

Alle aspecten van de Stelling worden belicht zoals ze ook op de website 'Stelling van Amsterdam' aan bod komen. Een breed scala aan onderwerpen wordt mondeling toegelicht met veel hedendaags en historisch beeldmateriaal om de samenhang tussen de forten en andere objecten te tonen.

Na afloop komt meestal de ligging en functie van het eigen fort aan bod en uiteraard is er altijd gelegenheid voor vragen en discussie.

Duur: ca. 1:15 exclusief pauze
Spreker: René Ros
Bekijk de on-line presentatie (zonder toelichting en video; niet voor eigen presentatie te gebruiken).

Lezing op Maat

In overleg kan een lezing samengesteld worden die geheel op uw publiek en activiteit aansluit.

Zoals bijvoorbeeld voor stichting Herstelling is verzorgd als onderdeel van hun 10-jarig jubileum waarbij de forten aan bod kwamen die door de genodigden werden bezocht.

De slide over de Kringenwet uit de lezing 'Stelling van Amsterdam Uitgebreid'.

De kosten voor de standaard lezingen bedragen in principe €25 per lezing ter vergoeding van reis- en andere kosten.
Gelieve niet in de vorm van cadeau- of boekenbonnen aangezien deze door antiquariaten, veilingsites, particulieren en in het algemeen on-line niet worden geaccepteerd.

Het aantal deelnemers is maximaal 30 personen en de locatie moet binnen de Stelling zijn.
Voor locaties buiten de Stelling en groepen groter dan 30 personen worden andere afspraken gemaakt.
Voor bedrijven en overheidsinstellingen evenals voor een lezing op maat gelden mogelijk afwijkende vergoedingen.

U dient zelf te zorgen voor een geschikte ruimte, beamer, scherm en consumpties. In zalen met geluidsversterking is een rever-microfoon gewenst.
De presentatie wordt met eigen apparatuur met Thunderbolt-aansluiting en VGA-adapter verzorgd.

Interessant om zoveel informatie over de Stelling bij elkaar aangeboden te krijgen. Het verhaal wordt op enthousiaste wijze gepresenteerd.
Steven de Nie, Uiteraard Uitermeer.

De lezing was met name bedoeld voor het grote aantal nieuwe vrijwilligers dat het fort kent, maar gezien de grote opkomst had het ook de belangstelling van de andere vrijwilligers van het fort. ... Gezien de reacties van de vrijwilligers viel de lezing in goede aarde en was zeer leerzaam.
Henk Posthumus, Vrijwilligersgroep Fort bij Spijkerboor

"Denken we allemaal - in de loop der jaren - veel te weten over De Stelling (en ons eigen fort). De lezing was nog maar net 10 minuten gaande en we staken al weer nieuwe feiten/informatie op. Geweldig! Een absolute "must" als je denkt veel te weten en toch aan jezelf twijfelt!
Cees Spanbroek, voorzitter Stichting Fort Abcoude.

U kunt deelnemen aan de lezingen na een uitnodiging als donateur of relatie. Aankondigingen van openbare lezingen die voor andere organisaties worden verzorgd, verschijnen in onze nieuwsbrief en op sociale media.