Sinds 2001 worden verschillende unieke jaarlijkse dagexcursies naar een deel van de Stelling van Amsterdam verzorgd.

Het doel van de excursie is om forten te bezoeken die normaal niet of nauwelijks toegankelijk zijn en waar mogelijk vrij rond te wandelen. Tevens een prachtige gelegenheid om elkaar weer te zien of kennis te maken met andere mensen die zich betrokken voelen bij de Stelling. Aan deze geheel verzorgde excursies nemen meestal 30 tot 45 personen deel.

Dagexcursie Stelling van Amsterdam 2017

Na het lezen van onderstaande informatie kunt u zich aanmelden via het online formulier.

Op 30 september 2017 zal wederom de geheel verzorgde, unieke dagexcursie naar een deel van de Stelling van Amsterdam plaatsvinden.

Programma
Sinds 2001 is het elk jaar gelukt om een aantrekkelijk programma samen te stellen voor de dagexcursie als bezoek aan een deel van de Stelling van Amsterdam. Alhoewel het deel De Liede - Spaarndam goed te bezoeken is, maar niet iedereen er de gelegenheid voor neemt, hebben we er zeker een meerwaarde aan gegeven; door deskundige gidsen, door elkaar als betrokkenen te kunnen ontmoeten en een exclusieve bezoek aan het Munitiemagazijncomplex Spaarndam.
De dag begint om 9.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur wanneer u weer bij het startpunt terugkeert.

Het programma ziet er als volgt uit:
• Ontvangst met koffie en thee in Villa Westend
• Beperkt wandelen op Magazijncomplex Spaarndam *1
* Rit met fotostops bij bunkers en magazijn
• Vrij wandelen op Fort bij Penningsveer *2
• Lunch op Fort bij Penningsveer
• Beperkt wandelen op Fort bij de Liebrug *3
* Rit met fotostops bij batterij
* Vrij wandelen op Fort bezuiden Spaarndam
• Consumptie op Fort bezuiden Spaarndam *4
• Vrij of begeleid wandelen langs Voorstelling bij Spaarndam

m.m.v. *1 Recreatie Noord-Holland; *2 Stichting Fort Penningsveer; *3 Recreatie Noord-Holland en diverse fortgebruikers, *4 Café-Terras Fort Zuid.

Kosten
De kosten van de dagexcursie bedragen slechts €60 p.p. Donateurs Documentatiecentrum StvA krijgen korting en betalen €55 p.p.
Hierin zijn vervoer in personenbusjes, entreekosten/donaties, koffie/thee, lunch en middagconsumptie inbegrepen. De lunch bestaat uit hartig belegde witte en bruine broodjes, soep, vers fruit, melk of karnemelk.

Chauffeurs gezocht
Een aantal deelnemers zal chauffeur moeten zijn van de busjes waarmee we ons tijdens de dagexcursie verplaatsen. Hiervoor is rijbewijs B en een geldig legitimatiebewijs voldoende en de voorkeur gaat uit naar personen met een leeftijd van meer dan 23 jaar.
De chauffeurs verzamelen om 9.00 bij de autoverhuurder te Amsterdam Havens-West en keren daar na diner en aftanken rond 20.00 uur terug. Na afloop krijgen de chauffeurs een diner in een Chinees restaurant aangeboden. (Andere deelnemers kunnen op eigen kosten aansluiten, nadere inlichtingen op verzoek.)
Indien u chauffeur wilt zijn, gelieve dit op het aanmeldformulier aan te geven.

Aanmelden
U kunt zich tot en met 23 september aanmelden door de link boven deze informatie te gebruiken om het online formulier in te vullen en te versturen.
Er is plaats voor maximaal 36 deelnemers en de ervaring leert dat vroeg aanmelden noodzakelijk is.

Na controle ontvangt u per e-mail een bevestiging met betalingsinformatie. De aanmelding en betaling moet uiterlijk op 23 september as. zijn ontvangen. Uw deelname is pas definitief als ook de betaling is ontvangen. Iemand die zich later aanmeldt maar eerder betaalt is eerder verzekerd van deelname.
Het staat de organisatie te allen tijde vrij om, zonder opgaaf van reden, aanmelding of deelname van personen te weigeren.

Annuleringen
De excursie gaat alleen door bij voldoende belangstelling. Indien onverhoopt deelnemers door de organisatie afgezegd moeten worden dan ontvangen zij de deelnameprijs geheel retour.
Als deelnemers zich voor de uiterste betalingsdatum (23 september as.) afmelden, dan zijn we genoodzaakt om per boeking €10,00 administratiekosten in mindering te brengen op de te retourneren deelnameprijs. Bij het op of na de uiterste betalingsdatum afzeggen of bij niet verschijnen wordt geen bedrag geretourneerd.

Aansprakelijkheid
Deelname en het betreden van de forten en terreinen is op eigen risico en/of dat van de eigenaar/gebruiker/vervoerder. Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van uw eigendommen.
Deelnemers moeten 16 jaar of ouder zijn en indien jonger dan 18 jaar begeleid worden door een persoon van 18 jaar of ouder. Elke deelnemer dient goed ter been te zijn.

Praktische informatie
Vrij wandelen op een fort betekent dat bij het toegangshek een korte toelichting wordt gegeven en de deelnemers daarna, meestal drie kwartier, op het fort mogen rondlopen en fotograferen. Het is mogelijk dat een deel van een fort niet toegankelijk is.
Begeleid wandelen is onder leiding van een gids en beperkt wandelen beperkt zich tot een specifiek deel van het fort.

Draag kleding en schoenen die tegen een stootje kunnen maar liever geen camouflage-kleding of legeruitrusting. En neem, afhankelijk van de weersverwachting, regenkleding of paraplu mee. Een zaklantaarn is niet nodig.
Een informatiepakket zal niet verzorgd worden, zie daarvoor de webpagina's waarnaar hierboven in het programma wordt verwezen. Wel wordt een historische kaart van het gebied verzorgd.

Routebeschrijving
Het beginpunt van de excursie is het restaurant Villa Westend aan de Westlaan 41, 1991 AL VELSERBROEK. U wordt daar om 9.30 uur verwacht.

Trein
Ga per trein naar het station Haarlem Spaarnwoude alwaar om ca. 9.30 een personenbusje vertrekt. Dit busje is herkenbaar door een bord achter de voorruit en staat opgesteld aan de Robertus Nurksweg, te bereiken via de loopbrug over de snelweg.
Zie de Reisplanner op de website van de Nederlandse Spoorwegen.

Auto
Ga op de snelweg N200 (Haarlem - Amsterdam) richting Haarlem. Daarna richting Haarlem-Noord-Noord aanhouden (linker stroken met een viaduct naar rechts. Volg de doorgaande route met een bocht (net verkeerskichten) naar links en recht zodat u op de Waarderweg rijdt. Na een brug over het Spaarne rijdt u op de Vondelweg en ga na een haakse bocht hierin bij de eerste kruising (met verkeerslichten) rechtsaf de Vergierdeweg op, richting crematorium en begraafplaatsen. Rijdt deze weg uit en volg verder de borden Villa Westend.
Vanuit Noord-Holland kunt u dezelfde route volgen maar er is ook een kortere route via de A22 door de Velsertunnel en dan de N208 aanhouden. Neem op de N208 de afslag Spaarndam en ga onderaan de afrit linksaf en bij de derde kruising met verkeerslichten linksaf. Rijdt deze weg uit en volg verder de borden Villa Westend.

Parkeren op de parkeerplaats van het restaurant is gratis.


Wijzigingen en onjuistheden voorbehouden. Prijzen zijn inclusief btw.

Jaar Gebied Omschrijving
2016 Haarlemmermeer Aalsmeer - Hoofddorp
2017 Zuidwestelijk front De Liede - Spaarndam
  Durgerdam Kustbatterij bij Durgerdam
2018 Noordwestelijk front Zuidwijkermeer - Krommeniedijk
2019 Noordfront Spijkerboor - Edam
2020 Zuidoostelijk front Aalsmeer - Botshol
2021 Oostfront Abcoude - Weesp
2022 Muiden Vesting Muiden & Fort aan het Pampus
??? Amsterdam Militaire Drinkwatervoorziening
??? IJmuiden Fort bij IJmuiden
Jaar Gebied Omschrijving
2008 (2x) Haarlemmermeer Militaire Drinkwatervoorziening & Aalsmeer - Hoofddorp
2009 Zuidwestelijk front De Liede - Spaarndam
2010 Noordwestelijk front Zuidwijkermeer - Krommeniedijk
  Zaandam Artillerie Inrichtingen Hembrug *
2011 Noordfront Spijkerboor - Edam
  Durgerdam Kustbatterij bij Durgerdam
2012 IJmuiden Fort bij IJmuiden
2013 Zuidoostelijk front Aalsmeer - Botshol
2014 Oostfront Abcoude - Weesp
2015 Muiden Vesting Muiden & Fort aan het Pampus
Jaar Gebied Omschrijving
2001 Haarlemmermeer Militaire Drinkwatervoorziening & Aalsmeer - Vijfhuizen
2002 Noordwestelijk front Hembrugterrein & Zuidwijkermeer - Krommeniedijk
2003 Noordfront Marken-Binnen - Edam
2004 Zuidwestelijk front De Liede - Spaarndam
  Durgerdam Kustbatterij bij Durgerdam *
2005 Zuidoostelijk front Aalsmeer - Botshol
2005? IJmuiden Fort bij IJmuiden *
2006 Oostfront Abcoude - Weesp
2007 (2x) Muiden Vesting Muiden & Fort aan het Pampus

Alle excursies, behalve met * gemarkeerd, zijn georganiseerd door René Ros en vonden plaats onder de vlag van de volgende organisaties:

Periode Organisatie
2013 - heden Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam
2005 - 2012 Stichting Mega
2001 - 2004 Stichting Militair Erfgoed
U kunt deelnemen aan de dagexcursie door zich als particulier aan te melden. Aankondigingen over de dagexcursie verschijnen in onze nieuwsbrief en op sociale media. Met een groep kunt u deelnemen aan het StellingUitje.