14 maart 2018

Wie was de verdronken korporaal?

Graf Hendrik Lammert Bander.In de avond van 28 november 1916 voer een boot met terugkerende verlofgangers over de Zuiderzee van Muiden naar het Fort aan het Pampus. Net buiten de haven van Muiden viel een korporaal overboord en hij overleefde dat niet. Is te achterhalen wie deze arme man was?

In De Telegraaf van 30 november staat geschreven: "Dinsdagavond halftien verliet de "Pieter", welke den dienst op fort Pampus onderhoudt, [...] de haven, teneinde de manschappen, die van verlof of permissie terugkeerden, naar de plaats hunner bestemming te brengen.
Even buiten de haven klonk eensklaps: "Een man over boord!" De milicien-korporaal B. van de lichting 1915 was in zee gevallen. [...] Doch hoewel toen redding zeer nabij was, en hem een lus werd toegeworpen en een ladder toegestoken, miste hij ten eenenmale de kracht deze te grijpen. Voor de oogen zijner makkers verdween hij in de diepte."

Het overlijdensbericht in de krant vermeldt dat hij op de Oosterbegraafplaats in Amsterdam zou worden begraven en zijn graf bestaat nog!

Volledig artikel in Nieuwsbrief 458

7 maart 2018

Dagexcursie Stelling van Amsterdam 2018

Bezoek aan Fort bij de Liebrug in 2017.Op zaterdag 2 juni as. zal voor de zeventiende keer de geheel verzorgde, unieke dagexcursie naar een deel van de Stelling van Amsterdam plaatsvinden. We bezoeken een viertal forten in de Sector Zaandam en enkele andere objecten tijdens een rondrit door het gebied

We beginnen met een bezoek aan het herbestemde Fort bij Krommeniedijk met daarin het bezoekerscentrum Fort K'IJK. Daarna gaan we naar Fort aan Den Ham met haar authentieke inrichting. Hier zal ook de lunch verzorgd worden.

Vervolgens bezoeken we het normaal ontoegankelijke Buskruitmagazijn bij de NIeuwendijk. Na een wandeling over de Liniewal Aagtendijk - Zuidwijkermeer komen we aan bij het Fort Zuidwijkermeer. Na een korte consumptie mogen we dit normaal gesloten fort ook van binnen bekijken. Het wordt ingericht voor een nieuw gebruik en u krijgt te horen en te zien wat de plannen zijn. Tenslotte rijden we, met een paar fotostops onderweg, naar het Fort bij Veldhuis. In dit fort is een luchtoorlogmuseum gevestigd en ook buiten kan rondgekeken worden.
Kortom, veel mooie locaties te zien en in goed gezelschap!

De dag begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Alle kosten zijn inbegrepen in de deelnamekosten en donateurs krijgen korting.
Het aantal deelnemers is beperkt en door voorinschrijving door donateurs is een deel van de plaatsen al geboekt. Meer informatie is te vinden op de webpagina over de dagexcursie en daar kunt u zich ook aanmelden.
U bent van harte welkom om deel te nemen en u kunt zich vanaf heden aanmelden! En neem gerust een familielid, kennis of collega mee.

Dagexcursie Stelling van Amsterdam

7 februari 2018

Salomon Caun

Portret van Salomon Caun.Salomon Caun (1887) was een geboren en getogen Amsterdammer die na de Tweede Wereldoorlog in Heerde ging wonen. Hij is de enige ons bekende Joodse militair die de oorlog overleefde door onder te duiken. Wat is er in de oorlog met hem gebeurd en waarom ging hij in Heerde wonen?

In januari 2017 werd de thema-nieuwsbrief 'Wie waren de 1.004 militairen in de Beemster?' gepubliceerd naar aanleiding van de vondst van een aantal namenlijsten van de vijf forten in de gemeente Beemster. In het afgelopen jaar is nog meer informatie gevonden door tips en (digitaal en papier) archiefonderzoek. Bovendien zijn ondertussen de bekende graven door vrijwilligers bezocht. Een aantal graven boden weer nieuwe aanknopingspunten. Er is veel bronmateriaal gevonden over hoe Salomon Caun als jood de Tweede Wereldoorlog overleefde met een belangrijke rol voor zijn schoonzoon David van Beetz.

Na Salomon Caun's demobilisatie op Fort benoorden Purmerend bouwde hij een bestaan op als verkoper in een herenkledingwinkel in Amsterdam. In de jaren 1920 had hij een eigen winkel maar in 1926 ging de firma failliet. Daarna ging hij werken als chef-verkoper in kledingzaak Forty Four met filialen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. In 1938 opende hij een eigen herenkledingwinkel ‘House for Gentlemen’.

De onderduikplaats van Salomon blijkt hij zelf opgeschreven te hebben. In 1945-1946 vroeg de Military Intelligence Service van de US Army via de kranten om informatie over mensen die geallieerde militairen tijdens de oorlog hadden geholpen "for reward purposes" (onderscheidingen en certificaten). In een handgeschreven brief schrijft de dan 58-jarige Salomon: "Ik was (als Israëliet) ondergedoken bij Poels Zwarte Plak America Prov. Limburg" en "in de door ons afgehuurde kamer".

Aan de Military Intelligence Service gaf Salomon als 'tijdelijk' adres Elburgerweg A 576 (nu 15) in Heerder op en daar woonden ook zijn dochter Sonja en haar man David van Beetz. Ook David (steenhouwer, tekenaar, fabrikant en confectioneur) was een geboren Amsterdammer en was met zijn vrouw door toeval ondergedoken in huis De Terp nabij Heerde. Dit onderduikadres was geregeld door de Heerdense verzetsman Detmer Dekker (1911-1980) via wie David betrokken raakte bij een verzetsgroep en een Knokploeg.

Het verhaal van Salomon Caun geeft een bijzonder beeld van een dienstplichtig militair die in Fort benoorden Purmerend de neutraliteit zat te bewaken en in de volgende oorlog diep, heel diep met de gevolgen te maken kreeg.

Volledig artikel in Nieuwsbrief 456

26 december 2017

Prettige feestdagen!

Gelukkig nieuwjaar!Mede namens de andere betrokkenen van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam wens ik alle lezers een goede jaarwisseling en alvast een voorspoedig 2018!

Heel veel dank aan de vrijwilligers, sponsors en donateurs die het werk ook dit jaar hebben ondersteund.

René Ros

Team
Sponsors

8 november 2017

Nieuwe editie over Douwe Pijl

Graf van Douwe PijlEr is een aangevulde editie van mijn studie naar Douwe Pijl verschenen met onder andere informatie over verzetswerk (piloten-helpers) van twee tegenpolen. Het graf van een van hen zal binnen afzienbare tijd geruimd worden en dat geeft een vreemde tegenstelling met het graf van Douwe Pijl.

De versie van 28 oktober 2017 bevat de volgende wijzigingen:
- volledige namen van NSB-burgemeester Sandberg en wethouder Van Noort achterhaald evenals hun overlijdensdata en -plaats,
- paragraaf toegevoegd over lidmaatschap OD en hulp bij onderduiken van Amerikaans luchtmachtpersoneel door Van der Drift, Brunt e.a.,
- correctie overlijdensdatum Brunt,
- noemen van de nog bestaande graven van Ellens, Van der Drift en Brunt,
- enkele kleine tekstuele correcties.

Op pagina 14 en 15 is de informatie opgenomen over het lidmaatschap Ordedienst van Van der Drift en Brunt. Hiervoor is gebruik gemaakt van een namenindex van pilotenhelpers in WO2, gebaseerd op archiefstukken van US National Archives and Records Administration / RG498 Records of Headquarters, European Theater of Operations, United States Army (World War II) .
Bij de samenstellers van de namenindex zijn mogelijk scans van het betreffende dossier te verkrijgen. Ook voor de Stelling van Amsterdam heb ik hier interessante informatie aan over gehouden. Wellicht is het ook van nut voor uw eigen onderzoek en daarom verwijs ik graag naar (uiteraard ook in de bronvermelding te vinden).

Het graf van politiecommissaris Van der Drift is nog aanwezig in IJsselmuiden maar er is afstand van gedaan door rechthebbenden. Ellens en Brunt zijn in de oorlog omgekomen en hun graven in resp. Loenen en IJsselmuiden vallen onder de Oorlogsgravenstichting (OGS). Van der Drift heeft mogelijk net zoveel verzetswerk gedaan maar overleefde de oorlog en valt buiten de definitie van een oorlogsslachtoffer. Ik heb OGS gevraagd of hij wellicht herbegraven kan worden in Loenen maar dat blijkt niet mogelijk. Toch is het vreemd dat Douwe Pijl een eeuwige rustplaats heeft en Van der Drift's graf binnenkort geruimd wordt...

"Douwe Pijl. Het verhaal achter een graf bij Ysselsteyn"
Pilotenhelpers

1 november 2017

CRASH '40-'45 presenteert expositie “Meer in de Stelling”

Fort bij AalsmeerCRASH Luchtoorlog – en Verzetsmuseum ’40-’45 presenteert zaterdag 11 november 2017 de nieuwe expositie “Meer in de Stelling”. De expositie wordt om 11.00 uur geopend door dhr. Derk Reneman, Wethouder van de gemeente Haarlemmermeer.

Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 heeft, in samenwerking met het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam, de expositie over de Stelling van Amsterdam tot stand kunnen brengen. Het Documentatiecentrum heeft vele originele voorwerpen hiervoor ter beschikking gesteld, zoals een zeer unieke waterpeilschaal. Middels tekeningen, foto’s en verhalen wordt geprobeerd de oplevende aandacht voor de Stelling van Amsterdam duidelijk te krijgen tijdens deze expositie.

Wanneer de gemeente Haarlemmermeer is samengegaan met Haarlemmerliede en Spaarnwoude, heeft de nieuwe gemeente meteen meer onderdelen van de Stelling van Amsterdam binnen haar grenzen dan welke andere gemeente.
Maar wat weet men nog over de Stelling van Amsterdam die al ruim 100 jaar de gemoederen bezig houdt? Waarom is deze Stelling er gekomen, wat is eigenlijk de Stelling en hoe leefde men op of nabij zo’n imposant bouwwerk? Welke betekenis heeft de Stelling voor de Haarlemmermeer?

De expositie verteld over alle onderdelen van de Stelling, maar met name de diverse forten en batterijen binnen de Haarlemmermeer zullen extra aandacht krijgen. Binnen de dikke betonnen muren herbergt het Fort bij Aalsmeer, in de volksmond ook wel het Fort bij Rijsenhout genoemd, restanten van een techniek die heeft bijgedragen aan het afstoten van de Stelling.
Na de officiële opening zal er door René Ros van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam een lezing worden gegeven over de Stelling. Deze lezing begint om 12.00 uur, duurt ongeveer 1 uur en is voor iedereen toegankelijk. Gezien de beperkte ruimte in de presentatiezaal geldt hier: vol = vol.

De toegangsprijs tot het CRASH-museum is € 3,50 voor volwassenen, € 1,50 voor kinderen van 6 tot 12 jaar. CRASH donateurs hebben gratis toegang, evenals veteranen met een veteranenpas.
Het museum is geopend op zaterdag 11.00 tot 16.00 uur. Groepsbezoeken zijn mogelijk op andere dagen op afspraak. Het CRASH museum is gevestigd aan de Aalsmeerderdijk 460, 1436 BM Aalsmeerderbrug.

Voor meer informatie over de collectie van het museum en het werk van de CRASH Luchtoorlog – en Verzetsmuseum ’40-’45 kijk op de website www.crash40-45.nl of de facebookpagina

CRASH Luchtoorlog & Verzetsmuseum '40-'45

30 oktober 2017

Luchtfoto voor onze sponsors

Luchtfoto Fort bij VeldhuisElk bedrijf/organisatie dat ons sponsort ontvangt nu ook éénmalig kosteloos een digitale luchtfoto voor vrij gebruik t.w.v. 75 euro.

Steun ons in de kosten en houdt er nu ook een mooie luchtfoto aan over!

Doneren
Luchtfoto's

11 oktober 2017

Laatste mogelijkheid voor aanschaf luchtfoto's

Piloot in cockpit boven Uithoorn.We beëindigen op 1 januari 2018 de on-line verkoop aan particulieren van luchtfoto's van forten van de Stelling van Amsterdam. Mocht u belangstelling voor dergelijke luchtfoto's hebben dat heeft u tot die datum de tijd om tot aanschaf over te gaan.

In de periode 2012-2014 hebben we een aantal vluchten uitgevoerd en luchtfoto's van alle forten van de Stelling van Amsterdam gemaakt. Om de kosten van deze vluchten terug te verdienen zijn de foto's te koop aangeboden. Daarbij was het mogelijk om niet alleen digitale bestanden te downloaden maar ook papieren afdrukken en zelfs muismatjes, mokken enzovoort.

Door de afnemende belangstelling en omdat de foto's actualiteitswaarde veriiezen hebben we besloten de on-line verkoop te beëindigen. Het verstrekken van licenties aan organisaties en bedrijven blijft mogelijk. Daarvoor kan men rechtstreeks contact met ons opnemen, bijvoorbeeld via onze Vragen & Reacties-webpagina.

Luchtfoto's te koop in onze fotowinkel
Vragen & Reacties-webpagina

7 oktober 2017

Artikel in tijdschrift Mars et Historia

Afvoerlijst Fort aan de Middenweg.Met gepaste trots willen we laten weten dat in het kwartaalblad Mars et Historia van de Nederlandse Vereniging voor Militaire Historie een artikel van René Ros is verschenen. Het artikel 'Wie waren de 1.004 militairen in de Beemster?' is gebaseerd op een thema-nieuwsbrief van januari 2017.

In de redactionele inleiding schrijft hoofdredacteur drs. Liesbeth Brama over het artikel: "Van een geheel andere orde is het artikel van René Ros over de militairen die gedurende de mobilisatieperiode van de Eerste Wereldoorlog gelegerd zaten in de vele forten die de Noord-Hollandse Beemster rijk is. Het artikel is een "must read" voor genealogen en Eerste Wereldoorlog-liefhebbers. Naast het historische verhaal geeft het stuk een inkijkje in de voetangels en klemmen die het genealogisch onderzoek met zich meebrengt maar laat het ook de mogelijkheden zien van de modernste on-line onderzoekstechnieken."

Het artikel is, met vele andere interessante artikelen over de militaire historie, te vinden in Mars et Historia nr. 3, jaargang 51 (2017).

Mars et Historia
Inhoud Mars et Historia 2017-3
Thema-nieuwsbrief 'Wie waren de 1.004 militairen in de Beemster?'

5 oktober 2017

Nieuwerwets archiefwerk

Foto van Salomon Haringman, afkomstig van zijn marktkaart.Mag ik kort Salomon Haringman aan u voorstellen?

Salomon Haringman werd op 5 december 1886 in Amsterdam geboren en was als dienstplichtig militair in juni 1916 gelegerd in het Fort aan de Nekkerweg.
In 1922 kreeg hij van de gemeente Amsterdam een ventvergunning voor "ongeregeld" "Over het IJ" (Amsterdam-Noord). De vergunning is geldig gebleven tot na 1932.

Als Jood werd hij op een onbekende datum naar Kamp Westerbork gedeporteerd. Vandaag 75 jaar geleden, 5 oktober 1942, vertrok hij uit Kamp Westerbork naar het Concentratiekamp Auschwitz in Polen. De erbarmelijke treinreis duurde 2-3 dagen en zijn leven eindigde dan ook op 8 oktober in de gaskamer van Auschwitz.

Deze gegevens komen uit een digitaal onderzoek naar de echte stellingverhalen van 1.004 militairen, dat al een jaar loopt. In januari jl. is de thema-nieuwsbrief 'Wie waren de 1.004 militairen in de Beemster?' met de eerste resultaten gepubliceerd. Momenteel wordt aan een deel 2 gewerkt en de informatie over Salomon Haringman is een van de nieuwe vondsten.

Thema-nieuwsbrief 'Wie waren de 1.004 militairen in de Beemster?'